Loont waardengericht ondernemen wel?

We stellen vast dat steeds meer bedrijven expliciet waarden opnemen in hun mission statement of verwerken in hun communicatie. Maar loont waardengericht ondernemerschap wel? In de nieuwe beleidsnota gaan Geert Janssens en Rik De Wulf dit na.

Intuïtief denkt men dat waardengericht ondernemen loont. Maar kan dit ook cijfermatig worden hard gemaakt? VKW Metena toont in deze nota aan dat een dergelijk beleid wel degelijk wordt beloond in de bedrijfsresultaten. Dit is geen statistisch artefact. Er is wel degelijk een causaal verband.