11 Leuvense kunstenorganisaties engageren zich om te verduurzamen

11 kunstenorganisaties uit het Leuvense hebben een charter ondertekend waarin ze zich gezamenlijk engageren om de milieu-impact van hun werking te verkleinen.

Het gaat onder meer om 30CC, STUK, Museum M, Het Depot, Braakland/Zhebilding, Afrika Filmfestival, Cirkus in Beweging, Fabuleus, Mooss, Artforum en Wisper. Het initiatief kreeg de naam Green Track Leuven mee en wordt gecoördineerd door de vzw Ecolife.

De organisaties laten een CO2-nulmeting uitvoeren van de eigen werking en stellen een actieplan op om de CO2-uitstoot te verlagen. Elke organisatie stelt binnen zijn werking een Green Track verantwoordelijke aan en zet jaarlijks minstens één publieksgerichte activiteit op touw over duurzaamheid.

Green Track Leuven bouwt ook een netwerk uit om ervaringen en kennis uit te wisselen over de vergroening van de kunstensector binnen en buiten Leuven. In Gent tekenden in 2011 al 33 kunstenorganisaties een gelijkaardig charter. Ook in Antwerpen staat een dergelijk initiatief op stapel.

Leuven klimaatneutraal

Bruno Verbeeck, directeur van Ecolife, overhandigde een ondertekend charter aan de Leuvense Milieuschepen Mohamed Ridouani. Green Track Leuven wil hiermee immers tevens een positieve bijdrage leveren aan het streven van de stad Leuven om tegen 2030 een klimaatneutrale stad te worden.

In zijn dankwoord loofde Ridouani het feit dat de kunstensector het voortouw neemt “en van medium actor wordt”. Enkele onderzoekers van de KU Leuven leverden recent een wetenschappelijk rapport af over hoe Leuven tegen 2030 klimaatneutraal kan worden. “Thans zijn we bezig rond dit streven een professionele organisaties uit te bouwen. In september zullen we met alle betrokken organisaties samen een aantal concrete projecten lanceren”, aldus Ridouani.

Bron: argusactuaal.be