KunstBaan maakt bedrijfskunst met sociale en ecologische meerwaarde

KunstBaan vzw verbindt de bedrijfswereld met de zorgsector en doet dat met kunst. Sinds 2016 maakt KunstBaan vzw bedrijfskunst met mensen met een verstandelijke beperking. Op uiteenlopende bedrijfssites creëerde deze organisatie kunstvoorwerpen die zijn opgebouwd uit de (rest)materialen afkomstig van de bedrijfsactiviteiten. 

KunstBaan vzw is ontstaan vanuit het idee om de unieke kenmerken van de werkvloer te gebruiken als inspiratie voor het maatschappelijk engagement van een onderneming, zowel op ecologisch als sociaal vlak. Deze jonge organisatie wil het idee van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' (MVO) tot leven brengen binnen een bedrijf, van bij de leiding tot bij de collega’s op de werkvloer. En kunst is daar haar middel toe.
“Doordat onze kunstwerken zijn opgebouwd uit (rest)materialen die de werkmensen dagelijks in handen hebben, voelen zij zich heel betrokken”, zegt Laura Van Wingen, die eind 2015 KunstBaan vzw in het leven riep. “Maar veel belangrijker is de sociale interactie die volgt op de passage van het KunstBaan-team in een bedrijf. Die start bij een terloops complimentje tijdens het maken van een kunstwerk of een babbel tijdens de middagpauze en eindigt dikwijls in respectvolle relaties tussen mensen uit verschillende werelden, namelijk de medewerkers van het bedrijf en de creatievelingen uit leefgroepen voor volwassenen met een verstandelijke beperking.”

Ondertussen op de werkvloer ...

Hoewel het leven op de werkvloer zijn gewone gang gaat, brengt de komst van KunstBaan vzw toch heel wat teweeg op lange termijn. Want de kunstwerken krijgen na afloop van het project een vaste plaats in de bedrijven. Filip Goris, CEO van Vergokan (bedrijf voor metalen kabeldraagsystemen uit Oudenaarde) benadrukt: “Kunstbaan brengt MVO voor een langere periode tot leven in het bedrijf, zowel in het productieproces, als rond het product dat hier gemaakt wordt. Daardoor maakt het meer emoties los, dringt het veel dieper door in het weefsel van dit bedrijf, en werkt de impact ervan veel langer door.”
In de receptie van Victor Buyck (staalbedrijf uit Eeklo) staat de zogenaamde ‘Slijpschijvenwolk’. Een grote ‘flippoconstructie’ opgebouwd uit afgedankte slijpschijven. Stuk voor stuk beschilderd door medewerkers van het staalbedrijf en verbonden door drie volwassenen met een verstandelijke beperking afkomstig uit de regio van het staalbedrijf. De Slijpschijvenwolk symboliseert een samenhangend team waarin elke schakel of bijdrage noodzakelijk is. Sommigen noemen het bedrijfskunst, anderen hebben het dan weer over creatieve recyclage. Het is sowieso een blijvende herinnering aan een warme samenwerking tussen het Victor Buyck- en het KunstBaan-team. En toch ook een symbool van de openheid van het bedrijf voor de buitenwereld, de verantwoordelijkheid rond de inclusie van mensen met verstandelijke beperking, respect voor diversiteit, enz. 

... toch een bijzondere belevenis

Voor de KunstBaaners is de deelname aan het project een bijzondere belevenis. In het kader van hun dagbesteding gaan zij zich artistiek ontplooien buiten de muren van de zorgvoorziening en krijgen zij tegelijk de kans om het leven op de reguliere werkvloer te ervaren en te beleven. Hun positieve ingesteldheid krijgt een bijzondere betekenis in een bedrijfscontext. Ellen De Bonte, zaakvoerster van De Bonte Betonfabriek (Laakdal) getuigt: “Hun enthousiasme en hun oprechtheid mochten 19 dagen lang als voorbeeld dienen voor de waarden die wij als bedrijf hoog in het vaandel dragen! Op een fijne manier laten we niet alleen deze mensen kennis maken met de bedrijfswereld, maar tonen we ook aan ons team dat elke persoon ongeacht zijn achtergrond en zijn persoonlijkheid een belangrijke rol kan spelen in een team, in een bedrijf, en in een maatschappij. We hebben er met z’n allen van genoten en doen dat nog dagelijks bij het zien van de fantastische kunstwerken die zij binnen ons bedrijf hebben achtergelaten."