Green Deal Gedeelde Mobiliteit gaat verder in 2018

Op 27 maart 2017 organiseerde The Shift samen met haar partners de eerste ondertekening van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit.  
Een tweede ondertekeningsmoment staat gepland op 21 maart 2018 tijdens het Symposium Gedeelde Mobiliteit. Wil je deelnemen aan deze Green Deal dan kun je je aanmelden (met je acties) tot 1 februari 2018.

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is een engagementsverklaring voor bedrijven, overheden en burgers in Vlaanderen die willen inzetten op gedeelde mobiliteit. Zoals elk gedrag heeft gedeelde mobiliteit voor- en nadelen. Gedeelde mobiliteit heeft vele voordelen: minder milieuverontreiniging (CO2-uitstoot, fijn stof, lawaai, enz.), efficiënt ruimtegebruik in steden; toegankelijkheid van vervoer; multimodale en vlottere bereikbaarheid; uitgebreide keuze type auto’s en andere vervoersmiddelen; lokale tewerkstelling door mobiliteit als dienst aan te bieden; een aantrekkelijk en duurzaam imago; aanzienlijke gezondheidsvoordelen en minder stress; kostenbesparing door minder uren in de file; een goede relatie met de buurt; een aangenamere en veiligere leefomgeving; enzovoort. Nadelen zijn er ook: minder gebruiksgemak, beperkte beschikbaarheid, meer rigiditeit, inboeten op onafhankelijkheid, nood aan systematischere planning, enz.

Green Deal Gedeelde Mobiliteit wil deelnemers bewuster laten nadenken over hun vervoerswijzen, en hun geest openen voor alternatieven voor het autobezit. Op die manier kan iedereen systematischer de voor- en nadelen van gedeelde mobiliteit vanuit de eigen situatie afwegen en een meer onderbouwd mobiliteitsgedrag aan de dag leggen. 

Green Deal Gedeelde Mobiliteit is een initiatief van Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift.