Europese Commissie publiceerde compendium over MVO in de EU

Het compendium is het resultaat van peer reviews rond MVO die plaatsvonden in 2013.

Zeven peer reviews gebeurden tijdens specifieke evenementen waar telkens vier EU-lidstaten de kans kregen om elkaars MVO-beleid beter te begrijpen. Voor de Europese Commissie was het eveneens een oefening om haar eigen data bij te werken over de ontwikkeling van nationaal MVO-beleid.

Dit verzamelwerk aan up-to-date informatie kwam tot stand uit landenpresentaties en -discussies tijdens de peer reviews. Andere bronnen waren de Nationale Actieplannen rond MVO en rond 'Business en Mensenrechten'.

Het document start met een overzicht van de MVO-acties die de Eurpose Commissie ondernam sinds hun eerste publicatie in 2011. Vervolgens belichten ze de nationale MVO-politiek, waaronder de prioriteiten van de lidstaten en hun plan van aanpak.