Europees Parlement keurt actieplan circulaire economie goed

Het Europees Parlement heeft aanbevelingen aangenomen om een volledig circulaire economie te bereiken tegen 2050.

“Dat is nodig om deze crisis boven te komen”, zegt rapporteur Jan Huitema.

Het nieuwe actieplan voor de circulaire economie is vandaag goedgekeurd in het Europees Parlement. De aanbevelingen van Nederlands Europarlementariër en rapporteur Jan Huitema werden aangenomen door een overgrote meerderheid: 574 stemden voor. Zijn voorstel kreeg 22 stemmen tegen en 95 onthoudingen.

“Nu maken we gebruik van natuurlijke hulpbronnen, maken daar een product van, gebruiken dat product een paar keer en gooien het dan weg als afval”, zegt rapporteur Jan Huitema. “Dat wordt gestort of verbrand. Of het gaat ergens anders heen, maar het wordt in elk geval niet hergebruikt.”

Dat moet anders, klinkt het in zijn rapport. Binnen een circulaire economie wordt de levensduur van producten verlengd zodat er minder nood is aan nieuwe, uitputtelijke grondstoffen.

“Het overgrote deel van de CO2-uitstoot en van het elektriciteitsverlies komt doordat we natuurlijke hulpbronnen ontginnen”, zegt Huitema. “De impact van producten op ons milieu wordt voor 80 procent bepaald in de ontwerpfase. Naar verwachting verdubbelt het wereldwijde verbruik van grondstoffen in de komende veertig jaar. Zonder in te zetten op de circulaire economie zullen we de doelstellingen van de Green Deal niet halen.”

Oude grondstoffen, nieuwe kansen

Inzetten op een circulaire economie is niet enkel goed voor het milieu, maar ook voor de economie, zo redeneert Huitema. "Europa bevindt zich in een ongekende economische en gezondheidscrisis, die de kwetsbaarheid van de internationale toeleveringsketens aan het licht heeft gebracht”, zegt de rapporteur. “Het stimuleren van nieuwe innovatieve bedrijfsmodellen zal op zijn beurt leiden tot de nieuwe economische groei en werkgelegenheid die Europa nodig heeft om deze crisis te boven te komen."

“Als continent hebben we niet veel grondstoffen of primaire hulpbronnen en ook op vlak van lage lonen kunnen we niet concurreren met productielanden”, benadrukt Huitema. “Maar waar we wel kunnen mee concurreren, is op het gebied van kennis, technologie en innovatie. In een circulaire economie is dat juist het belangrijkste.”

Volgens het rapport kan een circulaire economie nieuwe banen en kansen creëren. Bestaande wetgeving over afval moet geïmplementeerd worden en verdere maatregelen zijn nodig voor belangrijke sectoren en producten, zoals textiel, plastics, verpakkingen en elektronica.

Het nieuwe rapport van het Europees Parlement is een reactie op het Actieplan voor een circulaire economie van de Europese Commissie.