"Duurzaamheid is een belangrijk argument waarmee de tuinbranche het verschil kan en moet maken"

Luk Nuytten is secretaris van de Belgische Tuincentra Vereniging (BTV), die door de federale overheid erkend is als representatieve beroepsorganisatie. “BTV zal de online MVO-scan ondersteunen om de tuincentra voor 100% duurzaamheid te laten gaan”, zegt Luk, die wil dat de aangesloten leden het verschil maken.

 

Het doel van BTV is het behartigen van de beroepsbelangen van de tuinbranche. De vereniging richt zich tot handelszaken die in belangrijke mate levende planten voor tuin en binnenshuis verkopen. Tot de opdracht van BTV behoort onder meer de organisatie van de vorming van bedrijfsleiders en personeel, promotie en marktstudie van de tuinbranche, het bevorderen van samenwerking tussen de collega-bedrijven en het internationaal overleg binnen de branche.  

Uit de media blijkt dat de tuincentra regelmatig onder vuur liggen. Ze worden aangesproken over de verkoop van insecticiden, pesticiden, enz. Of ze worden met een beschuldigende vinger gewezen bij de crisis in het bijenbestand, of de pest met de buxusmot, enz. Hoe reageert BTV daarop?

Luk Nuytten: “Onze sector wordt vanuit de milieu- en de verbruikersorganisaties inderdaad met argusogen bekeken. Dit is te wijten aan twee belangrijke ontwikkelingen. Ten eerste heeft de federale overheid in 2013 een koninklijk besluit genomen  met betrekking tot het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ten tweede komt het glyfosatenverhaal heel frequent in de media, omdat enerzijds in het afgelopen jaar het gebruik werd verboden en anderzijds het verbod op de verdere verkoop op zich laat wachten."

"Uit de ‘mystery shopper’-onderzoeksprojecten van zowel de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT) als Test-Aankoop (zie nummer 620 van juni 2017) komt de sector er niet al te rooskleurig uit. Er is dus werk aan de winkel. Als brancheorganisatie volgen wij de relevante ontwikkelingen rond de sector van de tuincentra van zeer nabij op.  Informatie daarover gebruiken wij om de leden degelijk te informeren over tal van trends en om hen te inspireren op het vlak van duurzaam ondernemen.  Daarmee bereiken wij direct – naar schatting – 2/3 van de totale tuinmarkt. En indirect zal de boodschap wel doorsijpelen naar de retailers onder de vlag van Comeos (zoals bijvoorbeeld Aveve en Horta) en kleinere familiaal gerunde tuinverkooppunten. Wij stimuleren onze leden om hen te profileren als aanbieder van biologische bestrijdingsmiddelen en alle op de markt beschikbare alternatieven voor glyfosaat. BTV vindt dat de klant daarover het best geïnformeerd wordt in het tuincentrum door vakbekwaam personeel. Daarnaast kan de klant ook nog de site van www.handigindetuin.be raadplegen. De vakkennis van het geschoold personeel is uniek bij de tuincentra en differentieert ons van andere tuinmarkten."

De najaarsvergadering van BTV stond afgelopen maand in het teken van de MVO-scan. Hoe is dit initiatief tot stand gekomen?

Luk Nuytten: “MVO is reeds geruime tijd een aandachtspunt in onze beroepswerking. Onze Nederlandse collega’s van ‘Tuinbranche Nederland’ hebben een jaar eerder een groenscan gerealiseerd als zelfevaluatie-instrument voor de tuincentra in Nederland. Met steun van de Vlaamse overheid hebben wij op basis van de ervaringen van Tuinbranche Nederland onze eigen groenscan kunnen ontwikkelen. De raad van bestuur van BTV raakt er steeds meer van overtuigd dat de focus op duurzaamheid onze sector ten zeerste ten goede zal komen.”

Wat is de rol van BTV als beroepsorganisatie in het verduurzamen van de tuincentra?

Luk Nuytten: “Net zoals voor andere thema’s informeren en inspireren wij de bedrijfsleiders door middel van onze ledenvergaderingen, de nieuwsbrieven, de studiereizen, en andere netwerkevents. Na de presentatie van de MVO-scan op onze najaarsvergadering zal BTV ook het gebruik van de online MVO-scan Hetduurzametuincentrum.be ondersteunen. Vanuit het bestuur van BTV hopen wij dat tuincentra deze groenscan als nulmeting gebruiken om hun eigen status op te meten. Uit de eigen evaluatie van de stand van zaken kan elke bedrijfsleider inzetten op of investeren in één of meerdere uitdagingen naar zijn/haar keuze. Wanneer ze de MVO-scan jaarlijks opnieuw toepassen, dan kunnen ze ook de evolutie van de duurzaamheid van het eigen tuincentrum bekijken. In dit verband citeer ik graag Hans Reijngoud, hoofd inkoop Groen bij Intratuin (in Nederland)":

“De gemiddelde consument verwacht van ons dat groen ook echt groen is. Groen moet iets toevoegen aan de natuur en de natuur niet belasten. Daarom is het zo belangrijk dat we duurzaamheid omarmen omdat dit voor de consument gekoppeld is aan groen. Dit imago van groen moeten we koesteren en waarmaken om de aandacht en de interesse van de consument te blijven behouden.” (Bron: Tuinzaken 12/2017)

"Dit is de belangrijkste reden voor de tuincentra om 100% voor duurzaamheid te gaan. BTV wil die boodschap bij de bedrijfsleiders van de aangesloten tuincentra verkondigen. Voor het behoud van de tuincentra – zeker op langere termijn – staan de behoeften van de klanten centraal. En het is de klant die het groen uit de tuin én de tuincentra aan duurzaamheid koppelt."

Tot slot, een kritisch vraagje. In de missie van BTV staat niks vermeld over duurzaamheid. Ook niet in de opdrachtverklaring. Kijkt de BTV enkel naar de enge beroepsbelangen van de tuinbranche? Of wordt het belang van de tuincentra beter gediend door een openheid naar maatschappelijke trends, die problemen maar ook kansen bieden? 

Luk Nuytten: “Een zeer terechte opmerking. Wij hebben inderdaad ooit een SWOT-analyse gemaakt over de rol van onze beroepsorganisatie. De resultaten daarvan komen misschien te weinig uit de verf. Tijd om ze vanonder het stof te halen en daarover te beginnen communiceren. Tijd ook om onze website onder handen te pakken." 

"In duurzaamheidscommunicatie is die openheid naar maatschappelijke trends bijzonder belangrijk. Overigens zijn wij op dit vlak bijzonder actief. Als wij jaarlijks een studiereis organiseren is dit om wereldwijde trends duidelijk te maken. Heel vaak organiseren wij trendgerichte seminaries. Wij zijn steeds op zoek naar de beste gastsprekers om de tuincentra te inspireren. Via onze nieuwsbrief bieden wij heel wat informatie over trends en opportuniteiten voor de leden. De place to be op het vlak van maatschappelijke evolutie, inzichten, trends is de jaarlijkse ontmoeting in Nederland van de Tuinzaken Retail Experiencedagen (TREX)."

"Als sectororganisatie willen wij zelf ook een kritische zin ontwikkelen en bewust zijn van een aantal trends in de plantenteelt en hun impact op mens en milieu. In de bestuursorganen dienen wij ons een aantal cruciale vragen te stellen. “Durven wij een eigen duurzame visie ontwikkelen? Of blijven wij retailers die liever marge maken met goedkope producten uit het Verre Oosten (om China niet te noemen). Moeten wij voor de klant niet de betere keuzes maken in kwaliteitsvolle (lees: duurdere) producten met een duurzaam karakter?”

“Durven wij een eigen duurzame visie ontwikkelen? Of blijven wij retailers die liever marge maken met goedkope producten uit het Verre Oosten?"

"Het is een moeilijk evenwicht voor een bedrijf dat winst wil/moet maken en tegelijkertijd op de beste wijze de klant wil dienen! In Frankrijk maken sommige winkelketens als Botanic en Truffaut reeds duidelijke duurzame keuzes in hun assortiment. Duurzaamheid is een belangrijk argument waarmee onze sector het verschil kan en moet maken!"