De aantrekkelijkheid van het nieuwe ondernemerschap

Deze column is grotendeels gebaseerd op teksten van Jan Bossuyt over het waardengedreven ondernemen. De eindredactie werd verzorgd door MVO Vlaanderen.  Hierin staan de aantrekkelijke kanten van nieuwe ondernemers centraal. 

In de vorige bijdrage kon u kennis maken met zijn doorleefde kijk op het ondernemen en vertelt hij over de bezieling van nieuwe ondernemers. 

In mijn gesprekken met nieuwe ondernemers laten ze bijna woordelijk dezelfde uitspraak vallen: “Ik wil mijn bijdrage leveren aan een betere wereld.” Net zoals er op de site van MVO Vlaanderen heel wat interviews staan met ondernemers uit diverse sectoren die hun bijdrage aan een betere wereld in de verf willen zetten…  In deze column wil ik betogen dat voor ondernemers die een droom koesteren, erover communiceren en hem beleven het ondernemerschap veel stimulerender is. De invulling van dit nieuwe ondernemen zorgt ook voor veel passie en duurzame energie, net omdat het compleet aansluit aan de diepste waarden en drijfveren. Dat is een duidelijk voordeel voor het nieuwe ondernemerschap, maar daarnaast zie ik veel andere voordelen.  

Nieuwe ondernemers delen hun enthousiasme door te laten zien op welke manier zij de missie en waarden in hun onderneming tot leven brengen. Wanneer die waarden aansluiten bij hun diepste drijfveren geven ze hen een drive om hun rol als ondernemer en leider in al zijn veelzijdigheid op te nemen. Vanuit hun waarden spreken ze zich publiek uit over maatschappelijk relevante kwesties voor het socio-economisch leven in de maatschappij. Op die manier stralen ze de aantrekkelijkheid van die nieuwe vorm van ondernemerschap uit.

Het nieuwe ondernemen zie ik ook als een veelzijdig en daardoor boeiend fenomeen. Daarin combineert de zaakvoerder naast de materiële, ook de organisatorische, de vakkundige en de beleidsmatige aspecten van het leven om en rond een onderneming. Daarbij besteden die nieuwe ondernemers vooral aandacht aan de menselijke aspecten van communicatie, de relatieopbouw met stakeholders binnen en buiten het bedrijf. Op dat vlak beseffen nieuwe ondernemers ook het belang van de ontwikkeling van persoonsgebonden talenten en het ondersteunend karakter van een teamspirit. Dit ondernemerschap staat borg voor een ervaringsrijk leven. Het is een voldoening gevend gevoel om zelf achter het stuur te zitten én het bedrijf in de richting van de gewenste impact te sturen.

Dit nieuwe ondernemerschap is in wezen mensgericht, en dus moet er niets verkocht of opgedrongen worden. Ze mogen integendeel inspelen op wat bij mensen leeft en dat werkt bevrijdend. Daardoor zorgt het nieuwe ondernemen ook voor veel levensvoldoening, respect en erkentelijkheid. Bijgevolg is het niet eenzaam aan de top, want anderen delen die bredere verantwoordelijkheden en vullen ze aan in zaken die hen niet of minder liggen. Door die nuttige contacten raak je, als een nieuwe ondernemer, niet snel uitgeblust want je mag een leven leiden dat in balans is met zowel actie als reflectie, en dat inspeelt op zowel verstand als intuïtie. Ten slotte speelt dit mensgericht ondernemerschap zowel in op het werk als dat het de familiale en persoonlijke banden respecteert.

In het nieuwe ondernemerschap is er veel minder nood aan materiële middelen zoals machines en gebouwen, die gepaard gaan met de onvermijdelijke financiële kosten. De klemtoon ligt bij niet-materiële aspiraties. De ‘oude overblijvende’ bedrijven zijn maar al te graag bereid om de materiële en financiële invulling van deze aspiraties te leveren, omdat ze inzien dat daar voor hen een  toekomst ligt.

Gaat het nieuwe ondernemerschap een succesvolle toekomst tegemoet?

Als nieuwe ondernemers vanuit hun diepste levenswaarden en dromen, dan kunnen ze nooit verkeerd doen. Bewust leven en duurzaam ondernemen op basis van die levenswaarden bezorgen hen ook veel meer energie en motivering dan enkel de financiële motieven. Ze  hebben daardoor ook altijd vrede met zichzelf, ze kunnen zichzelf altijd eerlijk in de ogen kijken. Maar misschien gaan ze wel in tegen de gangbare manier van denken over economie, en bedrijfsvoering. Zo is het mogelijk dat het financiële resultaten voorlopig achterwege blijven.

Toch zijn er, volgens mij, aanwijzingen dat de tijd stilaan rijp wordt voor dat nieuwe ondernemerschap. Steeds meer mensen geven signalen dat we niet verder kunnen doen op de huidige  manier en vertonen bereidheid om persoonlijk het roer om te gooien. Misschien komt er juist daardoor vroeg of laat toch financieel succes voor al die vormen van nieuw ondernemerschap. Als het tij in de publieke opinie ooit keert, worden ze juist geloofwaardig, door de herinnering aan hun vroegere inspanningen en standpunten wanneer niemand er naar luisterde en er in geloofde. Geloofwaardiger dan de velen die ineens deze opvattingen wel gaan delen.

Ondertussen zijn er heel wat nieuwe ondernemers opgestart en verwachten of hopen ze echt op een publiek ‘that puts their money where their mouth is’. Toch is het ook mogelijk dat zij ervaren dat veel van hun verwachtingen niet ingevuld worden. Misschien maak ik mij illusies over die veranderende ‘tekenen des tijds'. En misschien raken hun verwachtingen wel nooit ingevuld. Dan stelt zich de vraag voor die nieuwe ondernemers of ze eigenlijk wel moeten doordoen met de onderneming waarin ze geloven. Kunnen ze ervan leven? Hoe kostelijk blijken hun illusies te zijn? Hoe gaan ze om met het opgeven hun illusies. Blijkbaar zou het afstand nemen van illusies een onontkoombaar deel van het leven zijn. Hopelijk leidt die mislukking niet tot bitterheid, wrok of gelatenheid. Hopelijk neemt men het ontbreken van succes niet als een persoonlijke mislukking, maar ziet men ook de factoren in de maatschappelijke context die daarbij een rol spelen. Of zijn ze doorzetters en volharden ze in de overtuiging van het eigen geweten? Net zoals het spreekwoord zegt: ‘het is niet nodig te hopen om te ondernemen noch te slagen om te volharden’.

Vragen aan de lezer

Hoe kijk jij naar het nieuwe ondernemerschap? Zie jij de aantrekkelijke kanten ervan? Of word jij eerder afgeschrikt door allerlei moeilijkheden waarmee deze uitdaging gepaard gaat? Welke mogelijkheden biedt het volgens jou? 

Neem gerust contact op. Wie weet tot welke inzichten een gesprek kan leiden.

Jan Bossuyt was 40 jaar lang algemeen directeur van het familiebedrijf Boss Paints uit Waregem. Hij stichtte de Colora verfwinkelformule met advies. Nu is hij nog bij Boss actief als bestuurder. Daarnaast is hij ook de bezieler van een blog over ‘Bewust leven & duurzaam ondernemen’. Daarover heeft hij ook 2 boeken geschreven.