Greenwashing

Meeste consumenten willen verbod op greenwashing

Consumenten willen een hardere aanpak rond greenwashing. Dat blijkt uit een enquête van de European Consumer Organisation (BEUC) in 16 landen waaronder België en Nederland. Driekwart is voor een verbod voor vervuilende bedrijven om zich groener voor te doen. Bijna 40% is zelfs voor een algeheel reclameverbod voor fossiele bedrijven. 

Ruim driekwart van de respondenten maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering. Zij willen daarom hun consumptiepatroon aanpassen. Bedrijven spelen daar handig op in met “groene claims” als “100% recyclebaar”, “CO2-gecompenseerd” en Shells recente campagne “Het begint met één windmolen”. Het verschijnsel dat bedrijven ten onrechte groene claims maken, heet greenwashing.

Bedrijven misleiden consument

Greenwashing werkt: zo denkt 40% van de consumenten dat ze groene claims begrijpen, maar bij doorvragen bleek dat dat niet zo is. Zo denkt bijna driekwart ten onrechte dat “klimaatneutrale” producten of diensten zijn geproduceerd zonder CO2 uit te stoten. De helft van alle groene claims wordt matig tot niet onderbouwd en voor 40% van de claims is geen bewijs.

Consumenten willen verbod op greenwashing

Bedrijven die aan greenwashing doen, ondermijnen het algemene vertrouwen in groene claims. Daarmee worden bedrijven die hun groene beloftes wél nakomen benadeeld. Drie van de vier Europese consumenten vindt dat zeer vervuilende bedrijven geen groene claims mogen gebruiken. 38% is zelfs voor een algeheel verbod op reclame -dus niet alleen op greenwashing- door fossiele bedrijven.

Volgens de BEUC is greenwashing een fundamentele horde op weg naar meer duurzame productie en consumptie. Consumenten willen dan ook dat de overheid maatregelen neemt. Europa buigt zich intussen ook effectief over greenwashing en groene claims. Daartoe is de Green Claims Directive in ontwikkeling. 

Onderzoek

De BEUC is het koepelorgaan van 45 onafhankelijke Europese organisaties die de belangen van consumenten vertegenwoordigen. 

Bron: duurzaamnieuws.nl en beuc.eu