Circular Advantage

De circulaire economie is een volwaardig 'alternatief' model dat groei loskoppelt van het gebruik van schaarse grondstoffen; dé uitdaging waarmee elke onderneming onvermijdelijk wordt geconfronteerd.

Onderzoek van Accenture toont aan dat grote, globale ondernemingen, steeds meer het voorbeeld volgen van kleine, innovatieve bedrijfjes voor wie circulair denken de meest normale zaak van de wereld is.

Deze publicatie belicht vijf business modellen en tien 'transformational technologies' die deze modellen mogelijk maken.