Circulair jeansgaren in Spiere-Helkijn gesponnen

#hackyourjeans is een initiatief van European Spinning Group (ESG) uit Spiere-Helkijn. Samen met hun partners verzamelen ze afgedankt jeanstextiel. Daar maken ze uiteindelijk nieuw garen van. Ontwerpers en producenten kunnen dat gebruiken voor hun duurzame collecties.

“Heel het proces gebeurt via cocreatie. We geloven heel sterk in een netwerksysteem”, vertelt co-CEO Julie Lietaer.

De textielgroep ESG produceert garen, onder meer ook uit gerecycleerde materialen. Een eerste eindproduct dat daaruit voortkwam, was de circulaire handdoek Towel2 van Jules Clarysse.

“We kregen die vraag van een Nederlands kenniscentrum. Zij lagen mee aan de basis van het garen dat we sponnen uit het materiaal van gerecycleerde jeansbroeken. De handdoeken zijn nog steeds op de markt. Daar kwam veel interesse uit voort.”

Storytelling rond circulariteit

Hoewel Julie Lietaer merkte dat meer en meer klanten interesse toonden in het proces, ontbrak het volgens haar nog aan duidelijke informatie rond circulair textiel. “Daarom besloten we om ons verhaal te brengen naar onder meer kenniscentra en scholen. We legden uit hoe de circulaire keten werkt en wat de positieve impact is van een ecologisch product. We merkten dat Nederland daarin al veel verder staat. In België was het nog een vrij nieuw gegeven.”

“We voelden gewoon dat we meer konden doen dan enkel productontwikkeling. De marketingkant was ook belangrijk. In juli 2019 gingen we een stap verder. We besloten om een project te concretiseren. Dus effectief een marketingconcept bouwen rond een circulair project en bij de uitwerking volop inzetten op cocreatie.”

Netwerksysteem biedt kansen

Julie Lietaer zette een brainstorm in gang met een aantal partners, waaronder POM West-Vlaanderen en Howest. “We stelden een team van interne en externe experten samen.

In november 2019 lanceerden we #hackyourjeans officieel via sociale media en een website. Het betekende de officiële start van het nieuwe platform.

Ons doel? Enerzijds de markt sensibiliseren rond circulair textiel en onze partners (klanten en eindklanten die van het garen nieuwe producten maken) ondersteunen in hun marketing en communicatie. Anderzijds co-creatie stimuleren, door op te treden als connector tussen verschillende partijen over de hele productieketen.

We geloven in dat netwerksysteem. Het doet de markt volgen.

De circulaire producten die voortkwamen uit #hackyourjeans sloegen aan. “Onder meer onze circulaire sneaker Anna en de samenwerking met het circulaire jeansbroekenmerk HNST,   die de Henry van de Velde Award 2019 won.

De lancering van #hackyourjeans leidde tot veel nieuwe leads. We bereikten klanten die we nog niet hadden bereikt. Dat was voor ons dus een interessant gebeuren. Er zit zeer veel innovatiepotentieel in.

Zelfde uitdaging als groene energie

Meer sensibilisering en duidelijke communicatie bleken voor Julie Lietaer in het begin noodzakelijk. Maar ook meer duiding over de prijs van de circulaire producten bleek een uitdaging.

“Het is een beetje zoals met groene energie. Vandaag zijn de grondstofprijzen zo laag dat de prijs van gerecycleerd materiaal niet zo interessant meer is. De productie van circulaire producten vindt vaak ook lokaal plaats. De kostprijs is dus niet te vergelijken met producten die internationaal worden geproduceerd.

Daarom was er meer onderzoek nodig rond de prijs die de consument wil betalen voor een circulair product. Daaruit bleek dat we het productgamma en dus de grondstoffen moeten uitbreiden. Als gevolg moeten we dan wel meer gerecycleerde content kunnen ophalen. Dat zal ook de positieve impact op het milieu verhogen.”

Recyclageketen niet verstoren

Voor de gerecycleerde content werkt ESG samen met de bestaande keten.

“We willen de recyclageketen niet verstoren. De textielstromen komen bijvoorbeeld van de uitgesorteerde textielcontainers of via klanten die zelf inzamelen. Het vervezelen ervan gebeurt bij onze Duitse partner. Het gaat dus enkel om de reststroom.”

“Hoe het productieproces verloopt? We hebben moeten investeren om ons productieapparaat aan te passen voor gerecycleerde materialen. Vandaag zijn de volumes nog beperkt, maar we zien er groei in.

We zijn erop ingesteld om verdere interne proeven te doen, om nieuwe materialen te testen en onze productiemachines op punt te zetten.

Communicatie verder uitbouwen

In de volgende stappen voor #hackyourjeans wil Julie Lietaer verder inzetten op proactieve productontwikkeling.

“En we gaan op zoek naar meer partners. We willen een soort van virtueel ondersteunend netwerk creëren voor hen. Matchmaking is zeer belangrijk. Daarnaast blijven we op zoek gaan naar nieuwe manieren om te communiceren over ons initiatief. We bekijken of we de producten ook fysiek nog zichtbaarder kunnen presenteren.

We hopen zoveel mogelijk mensen te inspireren om circulaire projecten op te starten.”