2 werknemers maken plezier met elkaar

Aedificas Foundation beloont maatschappelijke rol van Wyckaert NV

In december 2017 werd de bouwonderneming NV Wyckaert samen met de VZW De Tandem in de bloemen gezet. Het MVO-verhaal, meer specifiek de inzet voor VZW De Tandem, werd beloond door de Aedificas Foundation, een initiatief van de Confederatie Bouw.

Een goed doel gelanceerd vanuit het personeel

Bij Wyckaert NV is men van mening dat het bedrijf, naast de verantwoordelijkheid voor personeel en klanten, ook een maatschappelijke rol heeft ten aanzien van de samenleving. Een sterk bedrijfsleven is van cruciaal belang, maar evengoed is de rol die goede doelen vervullen van onmiskenbare waarde. Het is de overtuiging van Wyckaert dat een actief partnerschap tussen beide niet alleen kwetsbare groepen ten goede kan komen, maar ook de samenleving. Toen het voorstel vanuit het personeel werd gelanceerd om zich als bedrijf in te zetten voor een goed doel heeft de directie dan ook niet geaarzeld.

De bouwonderneming uit Gent koos voor een samenwerking met vzw De Tandem in Sint-Amandsberg. De VZW De Tandem is een erkende organisatie (erkend door VAPH = Vlaams Agentschap voor personen met een handicap) en ondersteunt gezinnen in Oost-Vlaanderen waarin kinderen, jongeren of volwassenen wonen met een verstandelijke beperking, met mogelijk daarnaast ook een bijkomende beperking (een motorische beperking, gedrags- en/of emotionele problemen, psychische problemen, etc.). Zij bieden hulp op allerlei vlakken. Dit kan gaan van ondersteuning bieden bij verwerkingsproblemen, de aanpak van specifieke opvoedings-en/of gedragsproblemen, het zoeken naar een geschikte school of opvang, hulp bieden bij het wegwijs raken in de sociale administratie, ontmoetingskansen met andere ouders aanbieden, enz. De VZW De Tandem ijvert ervoor dat personen met een verstandelijke beperking en hun gezin de beste ontwikkelingskansen krijgen.

Erkenning van de zachte kracht

De jury van de Aedificas Foundation, onder voorzitterschap van Cecile Coune, bekroonde het project van de firma Wyckaert waarmee ze de vzw DeTandem steunt. De jury apprecieerde vooral het initiatief van het vrouwelijk personeel van Wyckaert dat zich met de steun van de directie en het voltallig personeel heeft ingezet voor deze kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Een jaar lang werden er op vrijwillige basis verschillende acties georganiseerd zoals de sponsoring van werknemers die deelnamen aan de midzomer- en/of midwinternachtrun, het plaatsen van een donatiebox aan de receptie waarin de bezoekers hun kleine en minder kleine eurocenten kwijt konden, een carwash, de verkoop van verwenkoffies op de Open Wervendag en de verkoop van cava tijdens de eindejaarsperiode. Wyckaert informeerde tevens zijn stakeholders over het engagement tegenover VZW De Tandem en bood hen de mogelijkheid om actief bij te dragen aan het succes van de acties. Deze acties werden aangebracht en gedragen door de zachte kracht van alle vrouwelijke WYCKAERT-medewerksters. Het winnen van de Aedificas Award is bovendien een erkenning van de belangeloze inzet van alle medewerkers en stakeholders van Wyckaert.

Bewustwording bij een ruimer publiek

Naast een financiële ondersteuning wou Wyckaert ook een platform bieden om de bewustwording van een maatschappelijke realiteit bij een ruim publiek aan te wakkeren. Door een jaar lang acties te organiseren voor VZW De Tandem, bereikt het thema heel wat mensen. Collega’s bij Wyckaert zijn het dichtst betrokken, maar tijdens de mailingactie of bij de Open Wervendag hebben stakeholders en anderen kennis kunnen maken met VZW De Tandem en hun werking. Zo draagt het project ook bij aan de maatschappelijke integratie van deze doelgroep.

De financiële beloning die vasthangt aan de Aedificas Award 2017 gaat integraal naar VZW De Tandem. Een deel wordt gestort in het sociaal fonds dat gezinnen, die de verplichte persoonlijke bijdrage van 5€ per consult niet kunnen betalen, tegemoetkomt. Het overige deel gaat naar de spelotheekwerking, waarvoor de VZW geen subsidies ontvangt. In de spelotheek kunnen personen met een verstandelijke beperking speelgoed en didactisch materiaal ontlenen. Er is de wil om eveneens een ruim aanbod te voorzien voor mensen met een motorische beperking. Hiervoor dienen de nodige investeringen te gebeuren.

Topje van de ijsberg

Het sociaal engagement van Wyckaert komt niet uit de lucht vallen. Dit aannemersbedrijf besteedt sinds eind de jaren ’90 aandacht aan duurzaamheid. Dat en nog veel meer van de voorgeschiedenis is te lezen in het artikel over de bedrijfscultuur van collegialiteit bij Wyckaert NV

De Aedificas Foundation Awards zijn in 2017 ook aan andere ondernemingen uit de bouwsector toegekend.