Aedificas Foundation beloont sociaal engagement van bvba Zenner

Op 13 december 2017 vielen bouwonderneming bvba Schilderwerken Zenner samen met de non-profitorganisatie vzw Centrum voor Arbeidszorg ‘De Sprong’ in de prijzen. Het MVO-verhaal, meer specifiek de inzet voor VZW De Sprong, werd beloond door de Aedificas Foundation, een initiatief van de Confederatie Bouw.

Belangeloze inzet voor een goed doel

Andy Zenner kent Jan Coppens, één van de begeleiders van de vzw Centrum voor Arbeidszorg ‘De Sprong’. Dat werd bijna 10 jaar geleden opgericht vanuit het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate. Daarmee willen ze mensen met psychische en/of psychiatrische problemen ondersteunen en begeleiden in activiteiten die de kansen verhogen op werk en (her)integratie in de samenleving.

De zaakvoerder van de bvba Schilderwerken Zenner steunt ‘De Sprong’, net zoals hij andere sociale projecten steunt. Zo is dit bedrijf ook erkend als inclusieve onderneming (door Compaan), zet het bedrijf zich ook in voor de tewerkstelling van vluchtelingen en is het actief binnen het Opleidings- en TewerkstellingsCentrum van het OCMW Gent en het samenwerkingsverband van ‘Gent, stad in werking’. De samenwerking tussen Zenner en ‘De Sprong’ getuigt van een integrale betrokkenheid op verschillende vlakken: door kennisoverdracht te ondersteunen, in te springen bij de begeleiding van de medewerkers, het aanleveren van professioneel materieel en materiaal, en het aanbieden van stage- en inschakelmogelijkheden. De jury beklemtoont de belangeloze inzet van de ‘Schilderwerken Zenner’.

Samen hebben de vzw De Sprong en Schilderwerken Zenner bijvoorbeeld het voetbalstadium van Sporting Lokeren geschilderd. Een ploeg van een tiental mensen werd ingeschakeld om te schilderen en om dat schilderwerk voor te bereiden. Daarvoor dienden ze de binnenruimten zoals de kleedkamers, cafetaria, traphallen, bureaus, enz. af te wassen, af te steken, grof en fijn te schuren, enz. Ook de buitenruimten namen ze voor hun rekening, zoals de afsluitingen aan de oprijlaan, de muren van het kassagebouw, enz. Zenner leverde daarvoor gratis de materialen, zoals allerlei producten voor het pleisteren en de verf. Bovendien konden de mensen van ‘De Sprong’ beroep op gratis advies over de werkorganisatie en de aanpak van weerbarstige problemen. 

Jury met transparante criteria

De jury van de Aedificas Foundation lauwerde de firma Zenner voor haar project met de vzw De Sprong. Bij de selectie van de 11 laureaten kon ze rekenen op de bereidwillige inzet en deskundigheid van juryvoorzitster Cécile Coune, juriste van vorming en gewezen vennote in het advocatenkantoor Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick. Vandaag is Cécile Coune ceo en voorzitster van het directiecomité van Aviabel, verzekeraar en herverzekeraar gespecialiseerd in luchtvaartverzekeringen, en medestichtster van de vereniging ‘Women on Board’ en medevoorzitster van ‘European Women on Board’. Daarnaast is ze lid van het strategisch comité van het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen). Ze bekleedt nog verschillende functies en is eveneens actief in de verenigings- en liefdadigheidswereld.

Bij de selectie van de laureaten heeft de jury rekening gehouden met volgende criteria: het kosteloze en maatschappelijke karakter van het project; de aansluiting bij het thema van de sociaal-professionele integratie door werk in de ruime betekenis, inclusief het leren van burgerschap; de relevantie van de aanpak in elk project, in functie van de sterke elementen die eruit voortvloeiden en in het bijzonder de steeds jongere doelgroepen; en de investering van de onderneming en haar directie en personeel (op financieel vlak, maar ook in tijd en vaardigheden) in deze projecten aan de zijde van deze organisaties zonder winstgevend doel.

Erkenning voor een klein bedrijf met grote impact

“De Aedificas Foundation Awards belonen vooral de persoonlijke inzet van directie en werknemers voor de vorming en begeleiding van kansarme en kwetsbare jongeren. Belangrijker dan de financiële steun is immers het engagement, de actieve bijdrage en de toewijding van het volledige team, van hoog tot laag, van directie tot arbeider en bediende. Centraal staat dan ook de belangeloze dienstbaarheid van de ene mens naar de andere. Volgens juryvoorzitster Cécile Coune maakt die inzet net het verschil.

De jury loofde de inzet van de directie en het feit dat een klein bedrijf zoals Zenner een grote impact kan hebben op de maatschappelijke integratie van de doelgroep door begeleiding en kennisoverdracht in het schilderwerk. Dit gebeurt voor een zeer moeilijke en kwetsbare doelgroep van 16- tot 18-jarigen met een zeer laag zelfvertrouwen. Door de opleiding in het schilderwerk krijgen ze de kans om meer vertrouwen in de eigen capaciteiten op te bouwen. De juryvoorzitster Cécile Coune beklemtoonde het belang van het opbouwen van zelfvertrouwen in het eigen kunnen, omdat net dat gevoel mee hun integratiekansen in de maatschappij vergroot.

Aan de prijs is een bedrag van 5000 euro verbonden, dat integraal naar de werking van de vzw ‘De sprong’ gaat. Deze organisatie wil het gewonnen geld gebruiken om beter beschermings- en werkmateriaal aan haar mensen aan te bieden.

De Aedificas Foundation Awards zijn in 2017 ook aan andere ondernemingen uit de bouwsector toegekend.

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
12 april 2018
Terug naar boven
Terug naar boven