3 nieuwe bedrijven ondertekenen het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen

Op donderdag 26 september 2013 gaan Mint Europe (Roeselare), Vanden Broele Groep (Brugge) en Zeebrugge Food Logistics (Zeebrugge) over tot de ondertekening van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen.
 

Bedrijven die het Charter ondertekenen engageren zich om ‘Duurzaam Ondernemen’ te integreren in hun bedrijfsbeleid en om een continue verbetering na te streven van hun economische, sociale en milieuprestaties.

Duurzame acties binnen de bedrijfsvoering worden gedragen door de werknemers, met oog voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf en conform de sociale en milieuwetgeving. Zij stralen dit positief engagement en hun voorbeeldfunctie ook uit naar de buitenwereld.

Tien thema's

Het Charter ondersteunt de bedrijven bij het structureren van dit beleid. Tien thema’s vormen de ankerpunten waaraan jaarlijks concrete doelstellingen en acties gekoppeld worden, waarop het bedrijf geauditeerd wordt. Bij een positieve evaluatie ontvangen deze bedrijven het jaarcertificaat in 2014.

Het West‐Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is een initiatief van POM West‐Vlaanderen, VOKA Kamer van Koophandel West‐Vlaanderen en Bureau Veritas Certification, met de steun van de provincie West‐Vlaanderen.