1 uit de 1000

Ben je helemaal klaar om onbeperkt te ondernemen?

Twee op de drie bedrijven die willen aanwerven, ondervinden steeds grotere moeilijkheden om geschikt personeel te vinden. Tegelijkertijd bedraagt de werkzaamheidsgraad van mensen met een arbeidsbeperking of langdurig gezondheidsprobleem maar 46%. Heel veel talent laten we zo verloren gaan.

1 uit de 1000 is een initiatief van ondernemers voor ondernemers. Voor zij die kijken naar skills, voorbij beperkingen.

De missie

Ten eerste ervoor zorgen dat mensen met een beperking kunnen werken zonder drempels: administratieve, financiële noch fysieke limieten.

Ten tweede bedrijven engageren om te kijken naar talenten, voorbij de beperkingen.

De ambitie

Het doel is jaarlijks 1000 ondernemers motiveren om iemand met een beperking in dienst te nemen. Deze formule is in het belang van iedereen: voor de mensen met een beperking, voor de bedrijven en tenslotte winnen we ook als samenleving.

Erkenning voor ondernemers

Het label 1 uit de 1000 is een erkenning voor ondernemers die iemand met een beperking aanwerven.

Hun succesverhaal zet andere ondernemers ertoe aan zich ook te engageren om onbeperkt te ondernemen en zo die volgende 1 uit de 1000 te worden. Het zijn de ondernemers die deze beweging doen groeien en bovendien zichzelf als bedrijf.

Doe mee!