Totaaloplossing maatschappelijk probleem stadsdistributie?

stadsverkeer

City Depot is een specialist in slimme stadsdistributie. Het bedrijf vervoert onder meer grote pallets, kleine pakketjes, verswaren, grondstoffen, afval en restfracties via de weg of het water.

Ze zien zichzelf als verbindingsstuk tussen transporteurs, grote retailers, handelaars, e-commercebedrijven, steden en tussen consumenten onder elkaar. CEO Marc Schepers vertelt over de (duurzame) weg die City Depot sinds zijn ontstaan in 2011 aflegde.

“CityDepot is ontstaan vanuit de nood aan initiatieven rond slimme stadsdistributie en duurzaam ondernemen. In 2006 ben ik aan de slag gegaan bij het Vlaams Instituut voor Mobiliteit als expert stadsontwikkeling, mobiliteit en transport. Ik kreeg er de kans om een project uit te werken dat een antwoord moest bieden aan de manco’s op het vlak van stedelijke belevering. Zo kreeg ik een geheel nieuwe blik op stadsdistributie. Daar heb ik de zaadjes gelegd voor wat uiteindelijk CityDepot is geworden.”

Platform voor stedelijke distributie

“Omdat het stadsdistributieproject sterke interesse uitlokte bij zowel het stadsbestuur als de lokale ondernemers en handelaars in Hasselt, was het evident om ons businessmodel daar verder uit te werken.

CityDepot zag in 2011 het levenslicht als vzw. Deze richtten we op samen met lokale handelaars en voor 50 procent steunend op subsidies. Geleidelijk aan optimaliseerden we onze werking en groeiden we uit tot een zelfbedruipend bedrijf.

Van bij aanvang stelden we duidelijk dat we een ‘platform’ voor stedelijke distributie wilden zijn. Een dat alle mogelijke betrokken partijen met elkaar verbindt.”

De leermomenten?

“Vanuit een idealistische benadering streven we ernaar om alle stakeholders in ons project te betrekken, inclusief de lokale besturen. We stelden echter vast dat de grens tussen publieke organisaties en de privésector vaak eerder een drempel dan een opportuniteit is voor het creëren van ‘echte’ oplossingen.

Niettemin hoop ik dat ook de wetgever bijdraagt aan innovatie in onze sector en dat er meer creatieve mogelijkheden komen voor publiek-private samenwerkingen. We moeten er met zijn allen naar streven om een totaaloplossing te creëren voor het maatschappelijk probleem van stadsdistributie en de leefbaarheid van de binnensteden.”

In volle groei

“We zijn een bedrijf in volle groei. Vandaag hebben we vestigingen in Hasselt (onze hoofdzetel), Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Charleroi. In mei volgt Luik. Voor het einde van het jaar zullen we onze geografische groei verder vorm geven, maar ook – en steeds meer – inzetten op de diversifiëring van ons dienstenpakket.

We staan voor duurzaam ondernemerschap. We willen betekenisvol ondernemen waarbij we naast de financiële drivers bijzondere aandacht hebben voor ecologische en sociale duurzaamheid.  We zoeken over grenzen heen en naast heilige huisjes door naar echte oplossingen voor reële problemen op het vlak van de belevering en duurzame leefbaarheid van de binnenstad. Met dien verstande dat je slechts maatschappelijk betekenisvol kan ondernemen als je oog hebt voor de euro’s. Ook maatschappelijk ondernemerschap moet winst genereren. Anders kan het niet blijven bestaan.”

Vernieuwende vormen introduceren

“We staan pas aan de vooravond van het realiseren van onze werkelijke missie. Tot op vandaag ligt onze focus op geografische groei en onze interne organisatie.

Nu onze motor vlot begint te draaien, komt er gelukkig ook meer tijd voor de ontwikkeling van markten volgens onze visie. In de komende twee jaar willen en zullen we echt vernieuwende vormen van stedelijke distributie introduceren.”

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
25 april 2016
Contactpersoon
Marc Scheper
CEO City Depot
Terug naar boven

Voordelen

Terug naar boven