Sterk Europees afvalbeleid levert 860.000 jobs en 415 miljoen ton CO2-besparing

Een ambitieus Europees afvalbeleid kan tegen 2030 maar liefst 860.000 nieuwe jobs creëren. Tegelijkertijd vermindert een krachtig afvalbeleid de CO2-uitstoot met 415 miljoen ton - het equivalent van viermaal de uitstoot van de Belgische economie.

Dat staat in een nieuw rapport dat het European Environmental Bureau (EEB), de Europese federatie van milieuorganisaties, vandaag presenteert. Voor Vlaanderen, dat relatief voorop loopt op het gebied van recyclage, is de winst vooral te boeken op vlak van preventie en hergebruik.

Preventie, hergebruik en recyclage

Om het potentieel te benutten, is het niet alleen nodig om de Europese doelstelling voor recyclage aan te scherpen, maar ook om aparte doelstellingen te formuleren voor preventie, hergebruik en restafvalverbranding. In het rapport “Advancing Resource Efficiency in Europe” rekent het EEB drie scenario's door, variërend in ambitieniveau, om de impact hiervan op werkgelegenheid, broeikasgasemissies en landgebruik te bepalen. De resultaten - gebaseerd op conservatieve inschattingen - zijn veelbelovend.

Winst op vele vlakken

Het volledige pakket aan maatregelen in het meest ambitieuze scenario (onder andere een verbrandingsverbod op restafval, 60% minder voedselverlies, 45% hergebruik van meubelen, 35% hergebruik textiel) resulteert tegen 2030 in 860.000 nieuwe jobs, goed om bijna 17% van de Europese jeugdwerkloosheid op te lossen. Daar bovenop komt nog een vermindering van de CO2 emissies met 415 miljoen ton - gelijk aan de uitstoot van 40% van het Europese wegverkeer. Een sterk Europees afvalbeleid dat voedselverlies terugdringt, kan tegen 2030 zorgen voor een efficiëntere benutting van 57.000 km2 open ruimte. Dat is bijna twee keer de oppervlakte van België.

Grondstoffenschaarste, klimaat en de crisis tegelijk aanpakken

“Dit rapport toont aan dat een ambitieus afval- en materialenbeleid een belangrijke hefboom is om gelijktijdig de dreigende grondstoffenschaarste, klimaatverandering en de economische crisis aan te pakken”, zegt Jeroen Gillabel, beleidsmedewerker materialen bij Bond Beter Leefmilieu. We roepen de Europese Commissie op om nog dit voorjaar voluit werk te maken van haar “Circular Economy package” en daarbij de vele voordelen van een meer ambitieus afvalbeleid in rekening te nemen.

Ook Vlaanderen heeft belang bij aangescherpte ambities

Ook voor Vlaanderen is het enorm belangrijk om het Europees afval- en materialenbeleid aan te scherpen. “Op vlak van recyclage hebben we al grote stappen gezet in vergelijking met de rest van Europa. Dit heeft de sector heel wat socio-economische baten opgeleverd. De extra winsten voor Vlaanderen zijn nu vooral te zoeken bij afvalpreventie en hergebruik. Dat moet een essentieel onderdeel worden in het volgende regeerakkoord” zegt Jeroen Gillabel. Het komt er dan vooral op aan om de bedrijven en organisaties die grodstofbesparing en hergebruik mogelijk maken te ondersteunen.

Bron: Bond Beter Leefmilieu

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Beschikbare downloads
Gepubliceerd op
8 april 2014
Terug naar boven
Terug naar boven