Ethias in het station

Een honderdjarige met blik op de toekomst

Wie kent Ethias niet? De verzekeraar vierde in 2019 zijn honderdjarig bestaan. Maar vergis je niet. Deze eeuweling is springlevend; ook - en zeker - als het op MVO aankomt.

“Met de crisis zonder weerga die de wereld in het voorjaar van 2020 treft, moeten we nadenken over het model dat we voor de samenleving willen, moeten we anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en moeten we de wereld van morgen voorbereiden. Dit zijn belangrijke uitdagingen die meer dan ooit deel uitmaken van onze ambities…”

Zo luidt het in de inleiding van het derde niet-financiële verslag dat Ethias onlangs publiceerde. Dat het bedrijf die uitdagingen ter harte neemt, komt in het verslag duidelijk tot uiting.

Dat het ‘maar’ het derde verslag is, kan echter de indruk wekken dat MVO bij Ethias pas sinds kort op tafel ligt. Niets is minder waar en dat voor twee redenen.

MVO: een bewezen expertise

Ten eerste toont de tijdslijn in het verslag aan dat Ethias al zowat twintig jaar MVO alsmaar sterker structureel integreert in de werking. De verzekeraar noemt het dan ook met enig recht een bewezen expertise. We lichten er enkele stappen uit:

 • 2003: oprichting van een Ethisch Comité en invoering van het Fairtrade@work-programma
 • 2005: invoering van een ethische investeringscode die sindsdien elk jaar onder de loep wordt genomen
 • 2006: invoering van een diversiteitscharter
 • 2008: start van de meting van de koolstof-voetafdruk en actieplan om die te verkleinen
 • 2009: oprichting van een MVO-werkgroep
 • 2014: toetreding tot het UN Global Compact
 • 2015: ISAE 3000-certificering voor milieuprestaties (CO2-emissiebeheer)
 • 2016: Ethias behaalt voor de eerste keer het fietslabel “Tous Vélo-Actif” en weet dat sindsdien jaarlijks te hernieuwen
 • 2017: publicatie van het eerste niet-financieel verslag
 • 2019: aanplanting van 3.000 mangrovebomen in Benin

Ooit een maatschappelijk verslag

Ten tweede is het niet-financieel verslag de  opvolger van het maatschappelijk verslag dat Ethias al sinds 2007 publiceerde.

Het hele bedrijf draagt bij aan de samenstelling van dit verslag. Alle departementen informeren het MVO-team over de initiatieven die zij in de loop van het jaar hebben genomen binnen het kader van de MVO-strategie.

Het verslag wordt vervolgens opgemaakt en in een definitieve vorm gegoten onder het toeziend oog  van het Ethisch Comité dat sinds 2003 actief is binnen Ethias. Dat Comité is een paritair orgaan en telt dus evenveel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers.

Het Ethisch Comité is verantwoordelijk voor de uitrol van de MVO-strategie binnen de onderneming. Het waakt daarnaast over de naleving van de sociaal-ethische regels.

Van 3 P’s tot SDG’s

Hoewel het verslag is opgebouwd volgens de klassieke 3P-benadering (people, planet en profitability), zijn het toch de tien principes van het UN Global Compact die het strategisch MVO-kader vormen voor Ethias.

Elke MVO-actie moet passen binnen de overkoepelende MVO-strategie die gebaseerd is op deze principes en op de verbintenissen die voortvloeien uit de toetreding tot dit mondiaal pact. Het is zonder meer de rode draad in de MVO-aanpak van de onderneming. Ethias hernieuwde in 2019 trouwens het engagement voor het UN Global Compact.

Tot slot besliste Ethias om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDG’s) toe te voegen als referentiekader. Het niet-financieel verslag verbindt elke actie aan de SDG(‘s) die er betrekking op heeft (hebben).

Binnen dat SDG-kader besloot het Ethisch Comité het MVO-actieplan 2020 toe te spitsen op drie SDG’s:

 • Bestrijding van armoede, overal en in al haar vormen (SDG 1)
 • Goede gezondheid en welzijn op elke leeftijd (SDG 3)
 • Strijd tegen klimaatopwarming (SDG 13).

Koolstofneutraal tegen 2030

Het niet-financieel verslag is de perfecte staalkaart van wat een doordachte en volgehouden MVO-strategie vermag binnen een organisatie. Het zou ons té ver leiden om hier voorbeelden aan te halen. We kunnen je enkel maar aanraden om je erdoor te laten inspireren.

Eén actieplan/doelstelling springt echter in het oog: Ethias werkt sinds 2008 aan zijn CO2-voetafdruk en is vastbesloten om tegen 2030 koolstofneutraal te opereren.

Het ‘Carbon Strategy-plan’ dat tot dat resultaat moet leiden steunt op twee ‘pijlers’:

 • soberheid – denk aan CO2-vriendelijke gebouwen, onnodige verplaatsingen beperken, overtollig energieverbruik verminderen,…
 • energieshift: geleidelijk overschakelen op volledig groene stroom, aangedreven door koolstofarme bronnen.

Ethias zal het plan in drie fases uitvoeren:

1.     Vanaf 2020 zal Ethias alle emissies compenseren door deel te nemen aan één of meer gecertificeerde projecten die bijdragen aan de daling van de CO2-voetafdruk.

2.     In 2025 zal de verzekeraar zijn CO2-uitstoot met een derde verminderen door de renovatie of de bouw van bedrijfsgebouwen op basis van de "Sustainable Building"-principes. Ethias zal daarnaast de inspanningen op het gebied van zachte mobiliteit voortzetten en het wagenpark volledig transformeren door het promoten van elektrische en hybride voertuigen. Ook homeworking zal verder worden uitgerold.

3.     In 2030 zullen alle gebouwen CO2-vriendelijk zijn. Alle voertuigen zullen 0 gram CO2 per km uitstoten. Tegen dat jaar moet ook de digitale voetafdruk stevig gedaald zijn.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
25 augustus 2020
Contactpersoon
Terug naar boven

Voordelen

Terug naar boven