Evenementenbureaus, audiovisuele- en filmsector

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) verzamelt data over de audiovisuele sector om het beleid te optimaliseren en de sector te versterken. Met de verzamelde kennis wordt relevant onderzoek over de sector ondersteund. Het VAF zet zich in om films, games en series te ondersteunen, van idee tot beleving.

Het VAF is een partner voor de Vlaamse audiovisuele sector en staat lokale makers bij met raad en daad.

Sinds enkele jaren zet het VAF sterk in op duurzaamheid binnen de Vlaamse audiovisuele sector. Daarvoor werken ze samen met filmopleidingen, begeleiden ze producties bij het maken van duurzame logistieke keuzes en delen ze duurzame kennis met vertoners en filmfestivals.

Wat is duurzaamheid?

Wanneer ze spreken over duurzaamheid, dan worden daarbij vaak verschillende concepten door elkaar gebruikt. Er is niet één uniforme definitie voor duurzaamheid. Termen zoals ecologisch, groen, klimaatneutraal, fair trade, bio, CO2, … worden door elkaar gebruikt.

Duurzaamheid bij het VAF

De meest klassieke definitie dateert uit een VN-tekst uit 1983, maar is vandaag nog steeds relevant: "Een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen."

Duurzaamheid draait om doordachte keuzes op verschillende domeinen. Het VAF baseert zich op dit basisprincipe en gebruikt de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties als moreel kompas.

Deze SDG’s omvatten niet alleen milieugerelateerde domeinen zoals klimaatverandering, biodiversiteit en duurzame consumptie, maar ook meer sociale vormen van duurzaamheid. Dat maakt de SDG's relevant voor de audiovisuele sector. Zo passen initiatieven op het vlak van gendergelijkheid of duurzame filmcultuur binnen dit duurzame kader. Bij duurzaam produceren ligt de focus vooral op klimaatverandering en bekijken we de milieu-impact, uitgedrukt in CO2, van de logistieke keuzes op de filmset.

Op basis van onderzoek en goede praktijken binnen de sector ontwikkelde het VAF een methodologie en praktische tools voor duurzame productie. Filmmakers en vertoners worden met raad en daad bijgestaan, kennis over duurzaam filmen wordt gedeeld in binnen- en buitenland en er worden partnerschappen opgezet.

Event Confederation is een koepelorganisatie die de brede eventsector in België verenigt, vertegenwoordigt, verdedigt en informeert. Om de brede belangen van de eventsector te behartigen, wil Event Confederation structureel zichtbaar zijn en het eerste aanspreekpunt vormen voor event professionals, beleidsmakers, onderzoekers, media en het brede publiek. Zij rijden niet voor één bepaalde groep binnen één bepaalde regio, maar ze vormen de stem voor iedereen actief in deze sector. Daarom zetten ze sterk in op communicatie met de verschillende stakeholders die kunnen bijdragen aan een sterker en meer verenigde eventsector in ons land. Om die ambities waar te maken richten ze zich op de ontwikkelingsdomeinen: innovatie, duurzaamheid, veiligheid en human capital.

Bij Event Confederation kan je terecht voor:

  • vragen en updates over dossiers voor de brede eventsector

  • informatie, data, trends en evoluties over de Belgische eventsector

  • nieuwe inzichten uit onderzoek of innovaties, relevant voor de sector

  • opleidingen en congressen om de sector te informeren en verenigen

Hiertoe voorzien ze:

  • nieuwsberichten en kwartaalbrieven waarin actuele informatie wordt gedeeld met de sector

  • periodieke onderzoeken bij event professionals en de bezoekers van evenementen

  • Echo, een jaarlijks congres voor de eventsector, waar kennisdeling en connecteren centraal staan

  • een online kennisdatabank (academy) met opleidingen, webinars, data en onderzoeken voor en over de sector

  • sector calls voor onze leden en partners om de meest recente evoluties en dossiers snel te kunnen delen

Links

 

 

Gerelateerde inhoud

Content type