Sign for my future

Vandaag start Sign for My Future. Het is een burgerinitiatief dat uitgegroeid is tot de breedste coalitie ooit van burgers, jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en de academische wereld. Zij roepen samen alle Belgen op om zich uit te spreken voor een krachtig klimaatbeleid.

Burgers die tekenen op signformyfuture.be vragen zo de volgende regeringen om nu écht werk te maken van een krachtig klimaatbeleid. Met een klimaatwet, een investeringsplan en een klimaatraad.

Breed gedragen initiatief

Vzw Klimaatmandaat, de organisatie achter Sign for my Future, verenigt de brede samenleving. Deze burgerbeweging roept samen met jongeren, een driehonderdtal captains of society uit middenveldorganisaties, het bedrijfsleven, academici en mediabedrijven, alle Belgen op om te tekenen voor een krachtig klimaatbeleid in België.

België klimaatneutraal vóór 2050

Met een grote campagne die vandaag wordt gelanceerd, willen zij zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen zodat de volgende federale en gewestelijke regeringen doen wat nodig is om de opwarming ruim onder de 2 graden te houden en te blijven streven naar 1,5 graad, zoals bepaald in het klimaatverdrag van Parijs.

Dat wil zeggen dat België klimaatneutraal moet zijn vóór 2050 en de uitstoot van broeikasgassen al in de volgende legislatuur noemenswaardig moet dalen.

Een krachtig klimaatbeleid verzekert niet alleen de toekomst van de volgende generaties. Het is tegelijk een slimme keuze die zal leiden tot meer welvaart en meer welzijn voor iedereen.

Signformyfuture.be: drie eisen

Concreet schuift Sign for my Future drie eisen naar voor:

  1. Een klimaatwet: een wettelijk kader, met tussentijdse doelstellingen, om voor 2050 klimaatneutraal te zijn in België en in de komende legislatuur al de nodige maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen noemenswaardig te verminderen. Dat wettelijk kader moet uiterlijk eind december 2020 van kracht zijn.
  2. Een investeringsplan: een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken. Dat investeringsplan moet ten laatste eind 2022 in werking treden.
  3. Een klimaatraad: een onafhankelijke evaluatie van het gevoerde beleid door een neutrale klimaatraad van experten.