The Shift verbindt, daagt uit en helpt veranderen

Begin juni zag The Shift officieel het levenslicht. Het nieuw Belgische duurzaamheidsnetwerk vloeit voort uit de samenwerking tussen Kauri en Business & Society. MVO Vlaanderen had een gesprek met co-CEO David Leyssens over de betekenis van de nieuwe baseline: Connect Commit Change.

Maar eerst, hoe is het idee ontstaan om samen een nieuwe organisatie op te richten?

“Twee jaar geleden lanceerden Kauri en Business & Society de Sustainable Partnerships Award. We organiseerden deze prijsuitreiking in de eerste plaats om Belgische partnerships rond duurzaamheid in de schijnwerpers te zetten.

Maar het bleek ook een stimulans voor onze beide organisaties om zelf structureler samen te werken. Dus spraken we de daaropvolgende zomer een dagje af om te kijken hoe we ons verhielden tegenover elkaar en wat de strategische plannen waren op lange termijn.”

Wat kwam naar boven?

“We merkten dat er drie complementaire elementen lagen tussen ons.

Eén is dat Kauri een bottom-up dynamiek kende met een zeer participatieve historiek. Business & Society had een top-down benadering, veeleer vanuit CEO’s gestuurd. Alle twee hadden ze hun beperkingen, maar ze waren ook complementair als je die twee niveaus met elkaar zou kunnen verbinden.

Ten tweede worstelden we bij Kauri al jaren met de invulling van ons Belgisch netwerk. We hadden 80% Nederlandstalige leden, terwijl Business & Society ook een grote vertegenwoordiging Franstalige leden telde. Ook daarin zagen we complementariteit.

Als laatste, en misschien wel het belangrijkste, bleek dat we allebei heel goed hadden gekeken hoe het duurzaamheidslandschap zich in het buitenland organiseert. We stelden vast dat duurzaamheid aan een nieuw elan toe is. Dat bleek ook uit een IVOX-studie die we daarop deden.”

Wat waren de resultaten?

“De manier waarop er nu aan duurzaamheid wordt gedaan, een beetje zoals Jan Jonker zei op het MVO-forum, vertrekt vaak vanuit kostenefficiënte. Men grijpt gemakkelijk naar het laaghangend fruit.

Maar we merkten dat veel van onze leden aan hun limiet zitten. Nu willen ze een volgende stap naar verandering zetten, bijvoorbeeld op ketenniveau of sectorniveau.

We moeten dus zelf de stap zetten van sensibiliseren naar doen. In het geval van KAURI: van stakeholderdialoog naar stakeholdersamenwerking. Bij Business & Society Belgium: van workshops en trainingen voor CSR-managers organiseren, naar de co-creatie van duurzame business models stimuleren.”

Samen een nieuw hoofdstuk schrijven over duurzaamheid

Waarvoor staat Connect?

“Het doel van ons netwerk is om samenwerking te bevorderen tussen bedrijven, middenveldorganisaties, individuen, en mensen die op een betrokken manier met duurzaamheid bezig zijn. We blijven een netwerk waarbij we mensen verbinden met elkaar, we blijven inzetten op netwerkevents, op dialoog. Dat is de basis. Je moet elkaar eerst kennen vooraleer je kunt gaan samenwerken.”

Zo komen we bij Commit.

“De commit bestaat eruit dat we onze leden vragen om hun ambitie of engagement richting 2030 te formuleren en publiek te maken. Op die manier kunnen wij hiermee aan de slag. We willen hen helpen om hun ambities waar te maken door ze te verbinden met mensen die dezelfde ambities koesteren. Misschien kunnen ze zo een grotere impact realiseren.

We zijn bijvoorbeeld bezig met de voorbereidingen van de klimaattop in Parijs. Het is interessant om zien welke dynamiek er ontstaat wanneer je bedrijven met concrete klimaatdoesltellingen hun krachten kunt laten bundelen met milieubewegingen.

We organiseren in september een activiteit als voorbereiding op de top in Parijs, waarbij we Belgische CEO’s die een klimaatengagement aangaan, samenbrengen met de Belgische politieke verantwoordelijken. Je merkt dat er vanuit activistenhoek en NGO’s flink gelobbyd wordt. Er moet een akkoord komen, dus is het een enorme meerwaarde wanneer Belgische bedrijfsleiders een geloofwaardig commitment uiten.”

En Change?

“Change slaat op de veranderingsprojecten die we willen opstarten. We willen ook als multi-actor optreden naar onze leden. We vragen hen om met hun experimenten en projecten naar ons te komen. Daarna kijken wij hoe we die naar een grotere schaal kunnen brengen of op andere vlakken verder kunnen verbeteren."

Wat staat er de komende maanden op de agenda?

“De Shift Cafés in België. We maken een toer om heel het verhaal van de Sustainable Development Goals (SDG's) in kleine groepen bij onze leden te brengen. Zo willen we bekijken hoe we hun ambities kunnen formuleren binnen het kader van SDG’s. Het moet hun ambities transparanter maken. Daaraan willen we onze werking ophangen.”