Out Of Use recycleert afgedankte batterijen van elektrische wagens

Recyclagebedrijf Out Of Use gaat voortaan afgedankte batterijen van elektrische en hybride wagens ophalen. Het bedrijf gaat vervolgens na of de batterijen herbruikbaar zijn, Zoniet, worden ze gerecycleerd.

Het gaat om een meerjarencontract tussen Out Of Use en Febelauto waarbij Out Of Use zowel veilige als niet-veilige afgedankte batterijen van 42 automerken zal ophalen bij garages.

Out Of Use legt zich al enkele jaren toe op de desassemblage, vernietiging en recyclage van afgedankte elektronica. Omdat niet-transportveilige batterijen (ook wel kritische batterijen genoemd) erg brandgevaarlijk zijn, worden ze opgehaald in speciale containers, gevuld met brandwerend materiaal.

Out Of Use stockeert de elektrische batterijen tijdelijk in hun atelier in Beringen. Hiervoor schafte het bedrijf een speciaal voor dit doel gebouwde  container aan met overdrukventielen, redundante blusapparatuur en bluswateropvang.

Na de tijdelijke stockage worden de batterijen gesorteerd om zoveel mogelijk hergebruik toe te laten in dezelfde of in een andere toepassing (bijvoorbeeld energie-opslag).

Niet herbruikbare batterijen worden klaargemaakt voor transport naar gespecialiseerde recylagebedrijven. Daar worden ze omgezet naar secundaire grondstoffen.

Gezien de opmars van de elektrische wagen verwacht Out Of Use dat het aantal afgedankte batterijen de komende jaren aanzienlijk zal toenemen.