Novemberverklaring - Mensenrechten

Zebra’s united: de Verklaring van 30 november

In 2023 vierden we nog de 75ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit jaar blikken we vooruit op de vijfde verjaardag van de verklaring van 30 november. In Gent stelt Bar Edward de Verklaring een maand lang centraal.

600 ondertekenaars telt hij al, de Verklaring van 30 november. Die wil werk maken van een nieuwe samenleving – nadruk op ‘samen’ – waarin mensen “bevrijd worden van de honger naar geld en elkaar en hun omgeving opnieuw kunnen waarderen”. Binnen deze groep terug te vinden: De Transformisten, een socio-culturele organisatie die het publiek wil inspireren tot een duurzame levensstijl; Commons Lab, een vzw gericht op commonsgerichte burgerinitiatieven; Happonomy vzw, die focust op duurzaamheid om de levenskwaliteit van mensen te verhogen, en Fairisme vzw, een burgerbeweging die streeft naar een samenleving waarin fairness centraal staat.

Van februari tot begin maart stelt Bar Edward, centrum voor tentoonstellingen en evenementen met de nadruk op een duurzame en gezonde toekomst, de Verklaring van 30 november centraal. Op 16 februari was er al een vernissage met woorden en beelden van Hans Claus, gevangenisdirecteur, kunstenaar, en initiatiefnemer voor de Verklaring. Datzelfde weekend ging John Crombez in gesprek met economist Jonas Vander Slycken, die er zijn boek “Genoeg voor Iedereen” voorstelde.

Op 24 februari wordt de rol van geld in vraag gesteld. Happonomy legt er aan de hand van een geldspel uit hoe de “nieuwe samenleving” met geld zou kunnen omgaan. Afsluiten gebeurt op 3 maart, als Bar Edward Pascal Debruyne ontvangt, die in debat gaat met staatssecretaris Nicole de Moor over migratie.

Nieuwe samenleving, nieuwe instelling(en)

Om tot de nieuwe samenleving te komen, zijn er volgens de Verklaring verschillende hervormingen nodig. De eerste begint sterk: “de economie wordt terug ten dienste gesteld van mens en natuur, met een boekhouding waarin de bescherming van mens en natuur verankerd wordt.”

Daarna moeten alle domeinen van gemeenschappelijk belang uit de greep van de vrije markt worden gehouden of gehaald, en moeten zorg en rechtvaardigheid boven materiële vooruitgang worden geplaatst. Bovendien is er meer bewustzijn nodig over de grenzen van de materiële en de virtuele groei, en wordt de overheid “in haar herverdelende rol verantwoordelijk gehouden voor een faire verdeling van de rijkdom.”

In volle galop: zebra-economie

Met die waarden sluit de Verklaring van 30 november trouwens dicht aan bij de zebra-economie. Volgens Geert Degrande, co-founder van Re-Story, proberen zebrabedrijven “oplossingen te vinden voor echte problemen in onze wereld en tegelijk bestaande falende sociale systemen te repareren. [Ze] proberen een evenwicht te vinden tussen winst en “purpose”, en ondersteunen de democratie, terwijl ze zich richten op het delen van macht en middelen.”. Zebra’s richten zich dus op een eerlijkere en meer verantwoordelijke samenleving.

Zebra's - Novemberverklaring

De strepen van een zebra, zwart en wit, staan voor het evenredige belang dat aan financieel gewin en een sociaal rendement. Dat doen ze aan de hand van zes P’s: Person (de werknemer), People (de maatschappij), Planet (ecosystemen, samenwerking en duurzaamheid), Purpose (zingeving), Prosperity (waarbij winst maken eerder een middel is dan een doel op zich) en Partnership (niet alleen met andere bedrijven, mar ook met de stakeholders).