Kleurrijke confetti

MVO Vlaanderen in ’t nieuw!

De website van MVO Vlaanderen kreeg een grondige update, maar ook achter de schermen en in de nabije toekomst verandert er wat.

Welkom op onze nieuwe website. Kijk gerust eens rond, klik naar hartenlust, gebruik de zoekfunctie. Zo zal je merken dat al de informatie van de vroegere website nog steeds beschikbaar is, maar nu in een fris jasje en extra gebruiksvriendelijk. Het is ook de ideale gelegenheid om eens stil te staan bij MVO Vlaanderen zelf. Vanwaar komen we? Wat doen we? En wat verandert er nog zoal? Geen beter persoon om dat te vertellen dan Bie De Keulenaer, projectmedewerker maatschappelijk verantwoord ondernemen bij het Departement Werk en Sociale Economie. Een titel die evenzeer de volledige lading dekt als een zakdoek op een containerschip. Dus …

Wat is jouw rol bij MVO Vlaanderen?

Bie: “MVO Vlaanderen is een start- en ontmoetingsplaats voor iedereen die op een of andere manier bezig is met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ons doelpubliek is bewust heel breed opgevat: ondernemers, zowel profit als non-profit, kennisinstellingen, lokale besturen … Ons doel is om bruggen te bouwen tussen al die partijen: interessante profielen en initiatieven naar elkaar doorverwijzen. Daarnaast bieden we zelf ook ondersteuning aan, bijvoorbeeld in de vorm van onze Sustatool. Via onze website, nieuwsbrief en sociale media zetten we inspirerende verhalen en businessmodellen in het licht en verspreiden we nuttige informatie. We zoeken specifiek de hete hangijzers op, zoals momenteel de richtlijnen vanuit Europa (vb. CSRD), inclusief ondernemen en klimaat.”

“Mijn functie kan je zien als de coördinator van dat alles. Ik stuur de samenwerkingen aan en overleg met interne stakeholders in andere departementen en afdelingen van de Vlaamse Overheid. Ik heb ook veel rechtstreeks contact met onze doelgroep, bijvoorbeeld wanneer ondernemers met vragen naar ons komen of tijdens kennismakingsgesprekken. Dat is niet alleen van achter een bureau. Ik ga regelmatig het veld in: als lid van een evaluatiepanel bij VOKA, in een werkgroep voor het SDG Forum, om gastcolleges te geven bij hogescholen en universiteiten ... In mijn functie kom ik in contact met heel veel mensen, initiatieven en ideeën. Vanuit dat overzicht probeer ik zoveel mogelijk mensen op weg te helpen met hun duurzame ambities.”

“Dit vind ik zelf het fijnst aan mijn job: mensen en organisaties met elkaar verbinden, zorgen dat ze geholpen worden, zodat zij op hun beurt hun steentje kunnen bijdragen. Zeker als we dat in samenwerking met de andere entiteiten binnen de Vlaamse Overheid kunnen doen. Het heeft geen zin dat we elk vanuit onze eigen koker steeds weer dezelfde stakeholders gaan bevragen. Duurzaamheid is een begrip waar veel aspecten onder thuishoren en binnen de overheid is dat opgedeeld volgens bevoegdheden. Maar door die samen te brengen, krijg je wel een sterker aanbod. VLAIO bijvoorbeeld werkt steeds meer rond duurzaam ondernemen en ze hebben een groot bereik onder Vlaamse kmo’s, een heel belangrijke doelgroep om mee in bad te nemen. Andersom weten ze bij het Departement Omgeving ook dat je niet kan werken aan planet zonder aandacht te besteden aan people.”

Bie De Keulenaer strijdt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

De MVO Vlaanderen website zit nu in een nieuw jasje, maar dat is niet het enige dat verandert.

Bie: “MVO Vlaanderen zat de afgelopen vijf jaar bij de afdeling Europa WSE, onder het Departement Werk en Sociale Economie. Nu keren we terug naar de afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk binnen hetzelfde departement.  We vernieuwen ook de Sustatool. Die zat mee in de webomgeving van de oude site, maar dat was niet de meest efficiënte werkwijze. Bij de vernieuwing van de website maken we van het momentum gebruik om de Sustatool door te ontwikkelen in een nieuwe software omgeving.”

Wat moeten mensen weten over de Sustatool?

Bie: “De methodiek erachter is ontwikkeld door professor Hans Verboven van de Universiteit Antwerpen. Hij merkte dat er nood was aan een instrument waarmee kmo’s hun duurzaamheidsbeleid kunnen ontwikkelen en opvolgen. Er volgde een heel proces met literatuurstudies en piloottrajecten om een systematische en pragmatische tool te maken waarmee ondernemers stap voor stap rond duurzaamheid kunnen werken. Je start met een zelfanalyse: waar sta je nu? Bij de stap ‘Geef richting’ denk je na over waar je naartoe wil, maar ook wie je daarbij wil betrekken. Een duurzaamheidsbeleid opzetten en uitvoeren doe je niet alleen, dat moet breed gedragen zijn. En dan zijn er allerlei voorbeelden van projecten waar je aan kan werken en acties die je daaraan kan koppelen. Aan die acties zijn indicatoren verbonden en je kan kiezen hoe frequent je die wil opvolgen.”

“Ondertussen zijn er al heel wat organisaties mee aan de slag gegaan en zijn er talloze workshops en train-the-trainer-sessies georganiseerd. De gebruikers vinden de Sustatool doorgaans een effectief hulpmiddel om een duurzaamheidsbeleid op te zetten en uit te dragen. We merken ook dat inspiratie een grote troef is. De lijst met acties is ingedeeld per thema. Daar gaan veel gebruikers in grasduinen om te kijken wat ze kunnen doen rond een thema als governance of medewerkers betrekken. Een pijnpunt is nog de link naar rapportage. We gaan er geen duurzaamheidsverslag generator van maken, maar wel zorgen dat je er informatie kan uithalen die relevant is voor jouw rapportering.”

Er zijn ook sectorspecifieke varianten van de Sustatool in de maak.  

Bie: “Die intentie was er van bij het begin, want de materiële thema’s bij voeding zijn niet dezelfde als die voor bouw. Maar daar kruipt natuurlijk heel wat werk in. Gelukkig hebben onder meer Fevia en Embuild hard aan de kar getrokken, dus voor voeding en bouw zijn er al sectorspecifieke versies in ontwikkeling. De zorgsector is ook enthousiast en we hebben al enkele workshops gedaan bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media om te kijken wat er daar van tel is, welke noden daar leven.”

Wat brengt de toekomst nog voor MVO Vlaanderen?

Bie: “We blijven uiteraard inzetten op inspireren, informeren en ondersteunen. Naast Sustatool 2.0 werken we nog aan de duurzaamheidsbenchmark samen met Departement Omgeving. Daarmee zullen organisaties hun prestaties context kunnen geven door ze te vergelijken met die van gelijkaardige organisaties. We ondersteunen ook het project “Ontwikkeling Duurzaamheidscreening voor maatschappelijke impact van organisaties en/of projecten”, waarbij we onderzoek doen naar een concreet instrument om maatschappelijke impact te screenen in het kader van subsidieverlening."

“En we willen nog wat actiever inzetten op sociale media. Dat is een ideaal kanaal voor onze rol als facilitator en doorverwijzer. Na enkele workshopreeksen van Sustatool hebben we een community daarrond opgebouwd op LinkedIn. Daar vonden de stakeholders elkaar, konden ze vragen of opmerkingen stellen en daar zijn wel wat samenwerkingen uit voortgekomen. Die zetten wij dan weer graag in de kijker op onze website. Dus bij deze ook een warme oproep aan alle organisaties die met een sterk verhaal bezig zijn of een ervaring willen delen die voor anderen nuttig kan zijn: laat ons iets weten. Wij zijn er om die verhalen uit te dragen.”