Je CO₂-uitstoot minimaliseren van achter je computer

Het Gentse bedrijf AM-Team kreeg van Water Europe de ‘Innovation Award’ in de categorie ‘Digital water’. Met die erkenning hoopt mede-oprichter Wim Audenaert de transitie naar een duurzame waterindustrie een boost kunnen geven. “Er waren nog nooit zoveel mogelijkheden.”

AM-Team is een spinoff van de UGent, vertelt Wim Audenaert: “We zijn indertijd halftijds gestart met twee postdocs, Usman Rehman en ikzelf. Met de steun van onze toenmalige promotor, prof. Ingmar Nopens, hebben we specifieke kennis vergaard rond processimulaties. Dat gaat dan over bedrijfsprocessen in verschillende sectoren, zoals waterzuivering, biotech, farma en voeding.”

Hoe gaat dat precies in zijn werk?

Advanced modelling, ofwel geavanceerde processimulatie, maakt het mogelijk verschillende procesoptimalisaties te testen op de computer. Zo kan je zonder ingrepen in de praktijk nagaan waar je energie kan besparen, de efficiëntie kan verhogen en dus in het algemeen de prestaties verbeteren. Je drukt dus op knopjes op de computer, in plaats van te moeten investeren en experimenteren.

Je drukt op knopjes op de computer, in plaats van te moeten investeren en experimenteren.

Kan je een voorbeeld geven?

Wel, neem nu waterzuivering. Daar heb je te maken met zuiveringsprocessen waarvoor je peperdure installaties moet voorzien. AM-Team maakt een digitale kopie van zo’n installatie en gaat daarmee aan de slag.

We bekijken dan hoe je bijvoorbeeld minder energie zou kunnen verbruiken, of hoe je de waterkwaliteit kan verbeteren. We zetten onze computermodellen ook in om installaties te ontwerpen, zodat we ontwikkeling van nieuwe bedrijfsprocessen kunnen versnellen. Zo kunnen we kostbare tijd besparen.

Ik kan me inbeelden dat daar in deze snel veranderende tijd veel vraag naar is.

Absoluut. We zitten in het midden van een megatrend, ook wel de vierde industriële revolutie genaamd. Er is enerzijds digitalisering en anderzijds nood aan verduurzaming. Als we het dan specifiek hebben over duurzaam waterbeheer: dat onderwerp is actueler dan ooit.

Door de klimaatverandering wordt doorgedreven waterzuivering en waterhergebruik superbelangrijk. Drie procent van de wereldwijde CO₂-uitstoot is afkomstig van de waterindustrie. 

Waterzuivering zorgt dus voor de uitstoot van broeikasgassen?

Klopt: tijdens het zuiveringsproces is energie nodig om bijvoorbeeld ammonium om te zetten naar niet-schadelijk stikstofgas. In dat proces wordt echter ook een beetje lachgas gevormd. Dat heeft een broeikaseffect dat driehonderd keer meer doorweegt dan CO₂. Elke kilo lachgas die je uitstoot, is dus het equivalent van 300 kilogram CO₂.

Kan jullie model dat doen dalen?

Intussen wel, maar tot enkele jaren geleden kenden we de kernoorzaak niet. Wij hebben net daarom ons computermodel ontwikkeld. Wiskundige vergelijkingen voorspellen nu hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten in waterzuiveringsprocessen, waar precies, en hoe de uitstoot kan worden teruggedrongen. Dat maakt ons wereldwijd uniek. Met onze oplossing hebben we nu klanten uit alle tijdzones, van Nieuw-Zeeland tot in Californië.

Je spreekt over klanten. Jullie werken als consultants?

We zijn inderdaad gestart als consultancy-bedrijf: we gebruikten onze eigen wiskundige modellen en gaven advies op maat. Op die manier brachten we dan in kaart hoe en waar we onze klanten konden helpen.

Maar we gaan onze kennis delen, want we voelen dat de markt ook in-house de nodige expertise wil opbouwen. We gaan onze business moeten herdenken en evolueren naar een IP strategie-bedrijf. We streven naar recurrente inkomen met licenties en kunnen dan nog zelf inspringen waar nodig.

Dat is een hele denkoefening.

Dat zijn we gewend (lacht). Kijk, wij zijn vijf jaar geleden gestart als innovatief bedrijf en hadden weinig concurrentie op de markt. Maar alles heeft tijd nodig. Je kan bedrijven niet forceren: de markt had enkele jaren nodig om ons zaadje te laten ontkiemen. Ook het opbouwen van een netwerk kost tijd: er zijn maar x aantal congressen per jaar. Waar corona ook nog eens een stokje voor stak.

Alles heeft tijd nodig. De markt had enkele jaren nodig om een zaadje te laten ontkiemen.

De crisis was een leermoment?

Wel, in die periode gaven we veel webinars, maar als start-up haal je toch het meeste uit fysieke netwerkevents, zoals recent nog het Wereldwatercongres in Denemarken. De impact daarvan was gigantisch positief. Je kan telkens in dialoog: de juiste vragen stellen, input en feedback vragen,…

Maar elk nadeel heeft zijn voordeel: we zijn op kleine schaal kunnen beginnen en hebben geleerd, zodat we ons nu al wat vaker kunnen wagen aan bold moves. 

Kost het ook moeite om vertrouwen op te bouwen?

De bottom line is: je mag niet uitgaan van een te positieve trend. De groei is er, maar we dachten bij de opstart dat we nu al verder zouden staan. Het is bijvoorbeeld niet omdat je klanten hebt in een bepaalde sector, dat die zullen blijven komen.

En internationaal gaan is ook niet evident. De Franse markt functioneert bijvoorbeeld to-taal anders dan pakweg de Nederlandse of de Amerikaanse. En ook dat vraagt het nodige geduld.

Heb je tips voor collega-ondernemers, die op dezelfde drempels botsen?

Je moet bovenal nadenken over wat je bestemming in de markt is. Is dat omzet? Is dat meer personeel? Zijn dat kantoren in het buitenland, of partnerships? Je moet puur strategisch nadenken, maar dat is erg moeilijk als er geen soortgelijke businesses zijn. Je verzamelt dus puzzelstukken en cours de route, en zo kan je die puzzel wel leggen. 

Puur strategisch nadenken is erg moeilijk als er geen soortgelijke businesses zijn.

Fungeren andere ondernemers soms als een klankbord?

Zeker. Mijn familie telt enkele ondernemers, dus ik kan altijd bij hen terecht. Maar ik heb ook al veel steun gehad aan Connexi, dat zich richt tot kmo-bedrijfsleiders. We gaan dan op driedaagse om te spreken over elkaars grootste uitdagingen. Dat zijn netwerken die goud waard zijn. Dat gaat veel dieper dan een netwerkevent of LinkedIn.

Maar geen slecht woord over LinkedIn: dat is de place to be om je kennis te verspreiden. Je leert ook gigantisch veel van mensen die je totaal niet kent, waardoor je netwerk vanzelf groeit.

Tot slot: wat betekent de award die jullie wonnen?

Die is goed voor onze merkbekendheid, maar betekent toch vooral bekrachtiging van wat we doen. We hebben iets in handen dat geen enkel ander bedrijf heeft, waarvan professoren enkele jaren geleden nog dachten dat het niet kon.

Maar toch twijfel je aan jezelf. Daarom is het belangrijk dat we als ondernemers elkaar blijven ondersteunen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Maar je moet niet twijfelen als je aan duurzaam ondernemen wil doen. Er waren nog nooit zoveel mogelijkheden.