Inspiratiegids voor duurzame sportevenementen

Sinds kort kunnen organisatoren van sportevenementen inspiratie halen uit een handige gids om hun evenementen duurzamer te organiseren.

De gids geeft praktische tips per duurzaamheidspijler. Hij is het resultaat van een samenwerking tussen de OVAM, Sport Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu, Fost Plus en Mooimakers.

Samenwerking 

De sportsector en de milieusector hebben de handen in elkaar geslagen om sportevenementen duurzamer te maken. Sportevenementen gaan immers nog té vaak gepaard met wegwerpbekers, zwerfvuil door onder meer gelletjes en cateringoverschotten,...

Vooral buitensportevenementen hebben baat bij aanbevelingen rond afval, catering, energieverbruik en mobiliteit.

Aanvulling op beleid 

De OVAM werkt sinds 2010 aan de verduurzaming van evenementen. Zo staat de Groeneventscan gratis ter beschikking op de OVAM-website. Hij helpt organisatoren bij het maken van duurzamere keuzes.

Tot 2019 reikte de OVAM jaarlijks ook de Groenevent Award uit aan de duurzaamste evenementen van Vlaanderen.

Op Kwitten.be staat dan weer allerlei communicatiemateriaal ter sensibilisatie als evenementen voor hergebruik gaan, want Kappen met Wegwerp Is Top! 

De nieuwe inspiratiegids voor duurzame sportevents focust binnen acht thema’s op verschillende voorbeelden uit de praktijk en vormt op die manier een mooie aanvulling op de eerdere initatieven.

Tips en tricks

De gids is geen theoretisch handboek, maar een praktische handleiding met concrete tips en tricks voor de verduurzaming van sportevenementen. 

Hij telt acht impactdomeinen:

  • organisatie
  • mobiliteit
  • afval
  • catering
  • ruimte
  • energie
  • water
  • en communicatie.

Telkens zijn er tientallen praktijkvoorbeelden van Vlaamse en internationale sportevenementen die organisatoren op een positieve, coachende manier laten ontdekken hoe het moet.

Op het einde vinden ze nog een handige checklist.