Informatie over klimaatrisico's laat te wensen over

Vandaag presenteerde EY België voor de eerste keer de Belgische 'Climate Risk Disclosure Barometer'.

Met een 'disclosure rate' van 31% is er duidelijk nog werk aan de winkel als het gaat om de analyse van en de rapportage over de risico's die het Belgische bedrijfsleven loopt als gevolg van de wereldwijde klimaatopwarming.

De meeste bedrijven zijn zich wel degelijk bewust van de klimaatrisico's, maar er is nog veel onduidelijkheid over wat, hoe, wanneer en waar erover gecommuniceerd moet worden.

Op basis van publiek beschikbare rapportage voor het jaar 2019 gebruikte EY de categorieën die werden gedefinieerd door de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) - governance, strategie, risicobeheer en metrics - om de klimaatverklaringen van Belgische bedrijven te beoordelen.

EY onderzocht zo'n 56 bedrijven van verschillende omvang, zowel beursgenoteerd als niet-beursgenoteerd, uit tien sectoren. Hiervan publiceerde 66% enige klimaatgerelateerde informatie. Met een algemene kwaliteit van slechts 31% is er echter zeker ruimte voor verbetering.

Drie aanbevelingen

Op basis van dit onderzoek, doet EY doet drie belangrijke aanbevelingen:

  1. Klimaatverandering moet worden ingebed in zowel de bedrijfsstrategieën als de risicobeheerprocessen. De COVID-19-pandemie toont het belang van langetermijndenken aan. De beheersing van klimaatgerelateerde risico's vormt hierop zeker geen uitzondering.
  2. Een afstemming van materiële risico's en klimaatgerelateerde maatstaven is een vereiste. Een van de grootste obstakels voor duidelijke rapportage is de verscheidenheid aan verschillende standaarden, maatstaven en voorschriften.
  3. Meer bedrijven zouden scenario-analyse moeten gebruiken om de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor hun bedrijf te beoordelen. Een gebrek aan inzicht in de mogelijke financiële impact van deze risico's zal waarschijnlijk in toenemende mate schadelijk zijn voor de financiële prestaties.

Analyse per sector

EY analyseert en doet ook aanbevelingen specifiek voor elk van de tien bestreken sectoren.

Zes van deze sectoren zijn geselecteerd vanwege hun grote kwetsbaarheid voor de gevolgen van klimaatverandering. De andere 4 zijn niet alleen belangrijk voor de Belgische economie, maar hebben ook een potentieel voor een algehele impact op alle waardeketens.

Hoewel er aanzienlijke verschillen zijn binnen sectoren, vertonen de sectoren die het meest worden beïnvloed door transitierisico's de hoogste algemene percentages klimaatgerelateerde informatie:

  • Vastgoed, onderhevig aan veranderingen in klimaat- en energiebeleid, komt als beste uit de bus met 48%.
  • Technologie, met zijn blootstelling aan toeleveringsketens van fossiele brandstoffen, komt met 43% op de tweede plaats.
  • Banken en vermogensbeheerders, die onderhevig zijn aan regelgevende en commerciële druk, scoren 39%.
  • De productie, die behoefte heeft aan koolstofarme vervangers, scoort 34%.

Aan de andere kant van het spectrum: Holdingmaatschappijen scoren 17% en verzekering slechts 13%.

Bij dit alles luidt de kernboodschap van EY opnieuw: "Het is tijd om te stoppen met debatteren over de rol van bedrijven bij het aanpakken van de klimaatnoodsituatie". (EY 2019 CEO Imperative Study)

Bijna de hele economie zal de komende jaren geconfronteerd worden met een grote verstoring van de klimaattransitie en de klimaatimpact. Desalniettemin gaan de meeste bedrijven niet strategisch om met deze risico's of positioneren ze zich niet om potentiële kansen te benutten. Nu beleggers steeds meer aandacht besteden, heeft dit waarschijnlijk invloed op hun waardering. (Céline De Waele, auteur van de Barometer)