Gratis online tool over antidiscriminatiewetgeving

Mag je van een kandidaat-werknemer vragen om een foto aan zijn cv toe te voegen? Mag je een oudere werknemer een opleiding weigeren? Hoe reageer je op een vraag om een gebedsruimte in je bedrijf? Mag je kandidaten met diabetes, astma of overgewicht weigeren? Om werkgevers deze en andere vragen rond de antidiscriminatiewetgeving te helpen beantwoorden, heeft het UNIA, het vroegere Interfederaal Gelijkekansencentrum eDiv ontwikkeld, een gratis onlineopleiding voor de privésector en de overheid.

Dankzij eDiv kunnen werkgevers de antidiscriminatiewetten op een toegankelijke manier verkennen. Eerst ontvouwt een interactieve onlinemodule de basis van de wetgeving voor de gebruiker. Daarna kan hij een databank raadplegen met 120 concrete cases waarmee bedrijven in de echte wereld al geconfronteerd zijn. Op basis van juridisch advies en praktische raad kan hij vervolgens antwoorden formuleren op zijn concrete vragen.

Verschillende recente studies, zoals de ‘Diversiteitsbarometer Werk’ of de ‘Socio-economische monitoring’, hebben aangetoond dat de participatie van bepaalde bevolkingsgroepen aan de economische activiteit een zorg blijft, net als de discriminatie van die groepen. Het gaat vooral om (kandidaat-)werknemers ouder dan 45 jaar, om personen van vreemde origine, om personen met een handicap, om holebi’s, enzovoort’. Maar er kan ook sprake zijn van onvrijwillige discriminatie. Enerzijds zijn werkgevers niet altijd vertrouwd met de antidiscriminatiewetgeving. Anderzijds zijn er weinig werkgevers die een echt diversiteitsbeleid voeren. Ze zien dat vaak als een administratieve last voor hun bedrijf, terwijl een diversiteitsbeleid net interessante perspectieven opent: op economisch vlak en op HR-vlak. Daarom stelt het UNIA al enkele jaren eDiv gratis ter beschikking van alle Belgische werkgevers.’

eDiv behandelt de verschillende fasen van de werkrelatie: rekrutering, teammanagement, opleiding en ontslag. Het zal werkgevers ook toelaten om vragen en goede prakijken met elkaar uit te wisselen. Het instrument zal verder worden ontwikkeld naargelang UNIA nieuwe cases kan verwerken.