Enkele steunmaatregelen voor energiebesparing op een rijtje

Energiescan

Ondernemingen kunnen via de energiescan van het Agentschap Ondernemen een gratis individuele energiedoorlichting (energiescan) bekomen. Aanbestede studiebureaus voeren ze uit.

Wie komt in aanmerking

Bedrijfsvestigingen die een jaarlijks energieverbruik hebben van minimum 20.000 kWh elektriciteit of minimum 50.000 kWh brandstof (aardgas, stookolie …) en niet in aanmerking komen voor de energiebeleidsovereenkomsten (dus maximum 0,1 PJ primair energieverbruik of 27,78 miljoen kWh op jaarbasis).

Vzw's, land- en tuinbouwbedrijven zijn evenwel uitgesloten.

KMO Portefeuille

Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching die worden ingekocht bij erkende dienstverleners.

Wie komt in aanmerking

De subsidie is er voor Vlaamse kmo’s en vrije beroepen die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • kleine en middelgrote ondernemingen, zoals gedefinieerd door de Europese kmo-definitie;
 • vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest;
 • ondernemingen uit de privé-sector (participatie van een administratieve overheid moet minder dan 25% zijn);
 • ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Ook erkende dienstverleners kunnen steun aanvragen wanneer ze een in aanmerking komende kmo zijn. Ze moeten ook beroep doen op een derde erkende dienstverlener. De publieke dienstverleners komen niet in aanmerking voor steun.

Vzw’s komen niet in aanmerking en kunnen geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.

Strategische Transformatiesteun (STS)

Voor ondernemingen of groepen van ondernemingen die omvangrijke beroepsinvesteringen en opleidingsinspanningen doen in het Vlaams Gewest in het kader van een strategisch transformatieproject.

Het transformatieproject zou in belangrijke mate moeten bijdragen tot de versterking van het economisch weefsel in Vlaanderen, waarbij het kan gaan om:

 • investeringen in strategische clusters en leadplants in Vlaanderen;
 • het ondersteunen van de internationale doorgroei van innovatiegerichte kmo's in Vlaanderen;
 • het ondersteunen van transformerende investeringen die de duurzame verankering realiseren van belangrijke tewerkstelling in Vlaanderen.

Wie komt in aanmerking

Zowel individuele ondernemingen als minstens drie samenwerkende ondernemingen kunnen een dossier indienen.

Investeren in technologieën

 • Ecologiepremie
 • Investeringsaftrek
 • Distributiebeheerders
 • Extern advies

Meer info: http://www.vlaio.be/maatregel/strategische-investerings-en-opleidingssteun-sios-gearchiveerd?search=site