CSR Trend Report Antwerp Management School

Op 16 februari stelde Antwerp Management School met het CSR Trend Report twintig trends vast op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

“Iedereen die zegt dat mvo geen trend meer is, heeft het bij het verkeerde eind”, aldus dr. Lars Moratis, academic director van het Competence Center Corporate Responsibility van Antwerp Management School.

Het CSR (Corporate Social Responsibility) Trend Report kwam tot stand via:

  • interviews met ervaringsdeskundigen en experts uit het bedrijfsleven en overheid
  • input van thought leaders uit binnen- en buitenland
  • analyses van koploperbedrijven
  • bestudering van literatuur en praktijkrapporten over mvo en duurzaamheid.

Identificatie twintig trends

Het CSR Trend Report identificeert uiteindelijk twintig trends, verdeeld over drie domeinen:

  • het discours over mvo
  • mvo in de bedrijfspraktijk
  • de mvo-manager.

Mvo is een positief verhaal

Een van de geïdentificeerde trends is dat mvo een positief verhaal aan het worden is. Mvo benadrukt steeds meer het verschil dat bedrijven in de samenleving kunnen maken in plaats van zich te focussen op het beperken van schadelijke activiteiten.

“Dat betekent ook dat mvo steeds meer een externe oriëntatie krijgt”, aldus Moratis. “Je ziet enerzijds dat mvo steeds vaker in prestatie-indicatoren wordt gevat binnen het bestaande businessmodel. Anderzijds zie je nieuwe, meer duurzame businessmodellen ontstaan. Voorbeelden daarvan zijn businessmodellen die geënt zijn op principes van de circulaire economie en de deeleconomie.”

‘Lokaal’ steeds belangrijker

Een andere trend is dat mvo steeds meer de invulling van ‘lokaal’ krijgt. De interesse in lokale productie en lokale consumptie zorgt ervoor dat ketens verkorten. Het is daarmee ook een soort tegenwicht tegen de anonimiteit van de globalisering.

Verwant daaraan stelt het CSR Trend Report vast dat ethiek aan een heuse revival bezig is.

De belangrijkste conclusie

Mvo is systemisch aan het worden, volgens het CSR Trend Report. Mvo beïnvloedt en wordt beïnvloed door tal van ontwikkelingen op het snijvlak van bedrijven en de samenlevingen waarin zij actief zijn.

Verbinding is hét sleutelwoord, aldus Moratis: “Uiteindelijk is mvo een verhaal van verbinding. Een échte verbinding van people, planet en profit, een verbinding tussen mvo en bestaande managementdisciplines, zoals strategie, HRM en logistiek. Het is een verbinding tussen ethiek en innovatie en een verbinding tussen bestaande en nieuwe businessmodellen.”

Nieuw waardebegrip: Integrated value

Moratis: “Ik zie een ontwikkeling van het denken in termen van het gekende shared value. Hierin worden maatschappelijke vraagstukken in feite als opportuniteiten voor bedrijven beschouwd, naar integrated value. In deze laatste komen financiële en niet-financiële waarden niet alleen samen. Ze dagen elkaar ook uit, disciplineren elkaar en inspireren elkaar. Dat heeft grote consequenties voor hoe wij de komende jaren naar bedrijven en processen van waardecreatie kijken.”