Sustainability Rapport Awards

De beste Belgische duurzaamheidsverslagen zijn bekend

Het Belgisch Instituut van de Bedrijfsrevisoren reikte vijf awards uit, in een jaargang die meer inzendingen ontving dan ooit tevoren.

Sinds 1998 reikt het Belgisch Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR-IRE) prijzen uit aan de beste Belgische duurzaamheidsverslagen. Zo wil de organisatie bedrijven aanmoedigen om transparant te rapporteren over hun inspanningen en uitdagingen met betrekking tot duurzaam ondernemen. Vorig jaar viel het instituut daarvoor trouwens zelf in de prijzen op de ISAR Honours 2022, een initiatief van de VN-Conferentie inzake Handel en Ontwikkeling (UNCTAD).

De jury voor de “Awards for Best Belgian Sustainability Reports” bestond uit journalisten, erkende auditors en vertegenwoordigers uit de academische, economische en social profit sectoren. De inzendingen werden ingedeeld in drie categorieën op basis van het soort organisatie. Uit elke categorie nomineerde de jury twee organisaties, waarna het publiek op de uitreiking de finale keuze maakte. In de twee laatste categorieën koos de jury rechtstreeks een winnaar.

En de winnaars zijn...

  • Umicore: Best Impact Sustainability Report Award in the “Large Listed Organisations and PIEs subject to the Non-financial Reporting Directive (NFRD)” category
  • VPK Group: Best Impact Sustainability Report Award in the “Large non-Listed Organisations, Large Listed Organisations and PIEs not subject to the NFRD” category
  • Vrije Universiteit Brussel: Best Impact Sustainability Report Award in the “Other organisations” category
  • Alides Reim: Best First Sustainability Report Award   
  • VPK Group: Most Original and most Creative Sustainability Report Award

 

Anticiperen op de CSRD

Voor deze editie ontving het IBR-IRE rapporten van maar liefst 65 organisaties. Meer dan ooit tevoren en een duidelijk teken dat Belgische bedrijven zich alvast voorbereiden op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De jury merkte dan ook op dat 60% van de ingezonden rapporten al naar de CSRD verwezen voor de toekomst, een dubbele materialiteitsoefening had uitgevoerd of zelfs al helemaal in lijn waren met de CSRD. Daarnaast hadden 20 kandidaten al beroep gedaan op een externe audit om op z'n minst een aantal KPI's te waarborgen. Anderzijds scoorden de deelnemers doorgaans minder goed dan vorige jaren op transparantie rond hun governance structuur en samenstelling. Dat is nochtans een onderwerp waar de CSRD veel belang aan hecht.

“Er zijn zorgen bij bedrijven die we ter harte moeten nemen”, zegt IBR-IRE-voorzitter Patrick Van Impe: “Uit recent onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de Belgische bedrijven nog niet klaar is voor de duurzaamheidsrapporteringsvereisten opgelegd door de CSRD. Ik ben me er terdege van bewust dat deze nieuwe regels voor sommigen enorme inspanningen zullen vergen. Mijn oproep aan beleidsmakers is om pragmatisch te blijven. Laten we de regels geleidelijk invoeren en realistisch blijven ondanks de hoge verwachtingen. Geen overkill. Ik zeg dit niet lichtvaardig; als bedrijven niet klaar zijn, zullen de auditrapporten die situatie weerspiegelen en dat komt de uiteindelijke gebruiker van duurzaamheidsverslaggeving niet ten goede. Daarom pleit ik voor realisme terwille van de kwaliteit van onze inspanningen: in plaats van veel informatie te geven over criteria die nog niet volwassen zijn en dus aan kwaliteit moeten inboeten, zou ik liever zien dat we wat minder punten controleren die qua kwaliteit prima op orde zijn. Daarnaast is de verantwoordelijkheid van de bestuursorganen van de betrokken entiteiten daarbij cruciaal. Zoals altijd bepaalt de toon aan de top de ernst, toewijding en kwaliteit van de bedrijfsverslaggeving, en bij uitbreiding van de duurzaamheidsverslaggeving.”

 

Het volledige jury rapport kan je downloaden op de website van het Belgisch Instituut van de Bedrijfsrevisoren.