Belgische winnaar European Responsible Housing Award 2016

Op 23 november 2016 werd de European Responsible Housing Awards 2016 uitgereikt in Brussel. In verschillende categorieën ging de prijs naar leidinggevende Europese huisvestingsmaatschappijen die inzetten op sociale innovatie.

De Kortrijkse sociale woonwijk Venning mocht in de categorie 'lokale sociale duurzaamheid' een prijs in ontvangst nemen.

De openbare, coöperatieve en non-profit huisvestingsmaatschappijen dongen gedurende twee maanden naar de tweede European Responsible Housing  Awards. De organisatoren zijn Housing Europe, Delphis en de Internationale Unie van Huurders.

De wedstrijd brengt innovatieve best practices op de voorgrond en bevordert de uitwisseling van kennis tussen de lokale huisvestingsmaatschappijen die lokale, sociale en ecologische duurzaamheid, good governance en verantwoord HR-management bevorderen.

62 best practices uit 9 landen

Niet minder dan 62 kandidaten gingen voor een prijs in de vier categorieën die overeenstemmen met de kernelementen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO):

  • lokale sociale duurzaamheid
  • duurzaamheid van het milieu
  • goed bestuur en eerlijke relaties met stakeholders
  • verantwoordelijk human resources management.

Onder de deelnemers bevonden zich woningcorporaties uit Frankrijk, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden, België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De jury bestond uit vertegenwoordigers van de belangrijkste Europese belanghebbenden.

Sociale woonwijk Venning

De sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning uit Kortrijk werd in de categorie ‘lokale sociale duurzaamheid’ bekroond voor haar sociale woonwijk Venning.

In 2008 startte ze met een grondige opwaardering van het verouderd patrimonium. Ze legde daarbij bewust de nadruk op gezondere woningen, een rationeler en efficiënter ruimtegebruik, minder energieverbruik en weinig onderhoudskosten.

Daarnaast wilde ze ook de leefbaarheid van de wijken volledig heroriënteren en zo goed mogelijk inpassen in de huidige maatschappelijke context. Zo zorgde de huisvestingsmaatschappij in elke wijk voor een aanbod van verschillende woningtypes.

De woningen zijn zonder uitzondering aangepast aan de belangrijke periodes die huurders en hun gezin in het leven doormaken. Ze bieden de bewoners zelf ook meer mogelijkheden om verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving op te nemen en zich maatschappelijk meer te engageren in de eigen, meestal multiculturele buurt.

ECO-Lifeproject

In 2009 dong Goedkope Woning mee naar belangrijke Europese Concerto-subsidies voor energiezuinig bouwen.

Het voorgestelde ‘ECO-Lifeproject’ werd uit de vele internationale inzendingen uitverkoren en dit voor het eerst in België. Het project wil aantonen dat doorgedreven duurzaam bouwen en CO2-neutraliteit ook haalbaar en betaalbaar kunnen zijn binnen sociale huisvesting. Toch als er voldoende ervaring aanwezig is bij ontwerpers en aannemers, voldoende interesse is voor vernieuwing bij de overheid en een goede begeleiding is van de bewoners tijdens en na de werken.

Vandaag zijn na vier jaar bouwen alle 196 woningen in de wijk klaar voor bewoning.