'B.a.a.s.'* maakt flexibele en circulaire werkplek haalbaar

Vanuit de toenemende vraag naar een flexibele kantoorinrichting biedt ZitSta voortaan kantoorinrichting-as-a-service aan. Door de samenwerking met Econocom kunnen de financiële hinderpalen voor de introductie van het dienstenmodel worden overwonnen. 

De flexibele off-balance oplossing van de problemen met de voorfinanciering kan een belangrijke rol spelen bij de shift van een lineair naar een circulair model. 

*'B.a.a.s.' is de afkorting van bureau-as-a-service.

Trends

De wereld van de werkplek is in volle beweging.  Eindgebruikers willen niet alleen een flexibele, maar ook een ergonomische kantoorinrichting. Bovendien is er steeds meer vraag naar future-proof werkplekken, waarbij bedrijven aandacht hebben voor zowel de integratie van diverse technologische evoluties inzake digitalisering en informatisering, als voor de duurzaamheid van de kantoorinrichting (meer bepaald voor de materiaalstromen, tot en met in de afvalfase).

Momenteel ziet ZitSta dat vooral grote bedrijven innovatiegedreven zijn. Jeroen Van Den Bossche, CEO van Buro International, het moederbedrijf van ZitSta: "Grote bedrijven tonen de bereidheid om samen met een externe business partner na te denken over de optimale inrichting van flexibele, ergonomische en future-proof werkplekken".

Geloof

Jeroen Van Den Bossche meent dat het bureau-as-a-service model een antwoord biedt op de uitdagingen inzake flexibiliteit, ergonomie en duurzaamheid. Hij gelooft dat de evolutie in de richting van het gebruik (in plaats van het bezit) tegemoet komt aan de toegenomen vereisten inzake flexibiliteit.

Het uitlenen van bijvoorbeeld kantoorstoelen heeft voor gevolg dat, tijdens de levensduur, het onderhoud en eventuele reparatie sneller wordt uitgevoerd (de klant betaalt immers maandelijks). In dit 'servicemodel' kan het gebruikte kantoormateriaal, na de terugname, ook - mits goede segmentatie van de markt - worden aangeboden aan KMO's of particulieren. "Ik zie dat circulair model als een inclusief model, waarbinnen iedereen zijn plaats heeft", aldus Jeroen. 

Neveneffecten 

Voor ZitSta, net als voor andere leveranciers, brengt de shift van een verkoopmodel naar een as-a-service model wel een aantal financiële en boekhoudkundige implicaties met zich mee. In een leasemodel heeft de leverancier een veel zwaardere kost voor de voorfinanciering.  "Als leverancier blijf ik zelf eigenaar, en moet ik dus het kantoormeubilair blijven activeren op de balans en vervolgens met schuldvorderingen werken. Dat is goed voor een beperkt aantal dossiers, maar voor grote volumes zag ik de bui van een solvabiliteitsproblematiek al hangen", aldus Jeroen.

Daarnaast dient de facturatiestroom te worden aangepast van een éénmalige factuur (voor de verkoop) naar periodieke facturen (voor de verhuur). Ook de opvolging van die facturen en eventuele aanmaningen vergen meer inzet van personeel (en dus ook van financiële middelen). 

Deus-ex-machina

Om de bottleneck inzake de solvabiliteit te voorkomen, zocht Jeroen naar een externe financieringspartner. Hij startte een rondvraag bij de banken. Daarop kreeg hij een scala van mogelijke financiële oplossingen voorgeschoteld, gaande van een lening (voor een veelvoud van het gevraagde investeringsbedrag) of een factoring. Geen van de voorstellen kon Jeroen overtuigen: "Ik voelde vooral dat de banken telkens in termen van activa en passiva bleven denken".

Daarom bleef Jeroen zoeken naar een partner met een as-a-service expertise, die de bereidheid vertoonde om te denken in de proeftuin van de future-proof werkplek. Hij zocht dus een strategische partner, waarmee hij kon sparren om de visie van ZitSta en Buro International in de praktijk van het bedrijfsleven gestalte te geven. Belangrijk was ook dat de kandidaat-partner het lease-aanbod van de kantoorinrichting flexibel kon financieren. 

Via Herman Janssens, van het gelijknamige bedrijf voor marketingondersteuning van ondernemers, kwam Jeroen Van Den Bossche in contact met Econocom. Dit bedrijf bood een off-balance financieringsoplossing op termijn van 5 jaar. "Econocom biedt de financiële mogelijkheden om aan de circulaire as-a-service vragen van onze eindklanten te voldoen. Om al deze redenen zijn we met Econocom in zee gegaan", aldus Jeroen. 

Kortom, het b.a.a.s.-model zorgt voor een gezonde werkplek volgens de state of the art technologie en een ontzorging van alle meer operationele implicaties. Bovendien is het een antwoord op de financiële neveneffecten van de verschuiving van het verkoop- naar het dienstenmodel. Dat is, ten slotte, heel belangrijk voor de transitie naar een circulaire economie. 

Ontdek ook 'lighting-as-a-service', kortweg LAAS, dat door verlichtingsproducent ETAP uit Malle op de markt is gebracht. Met de lease van deze verlichting zet je een bijkomende stap op weg naar een circulaire werkplek.