Al aan de slag gegaan met de materialenscan?

In 2013 lanceerden Agentschap Ondernemen en OVAM de materialenscan. Dit instrument geeft kmo’s een zicht op hun materialenverbruik en de kosten die ermee gepaard gaan. Het moet zo aanzetten tot een meer duurzaam materialenbeheer. De eerste getuigenissen klinken overtuigend.

Eenvoudige simulaties tonen de gebruiker hoe die de milieu-impact én productiekosten kan verlagen. Geselecteerde adviseurs voeren de scan uit. Die is bovendien gratis. Na afloop van de scan ontvangt de ondernemer een uitgebreid rapport.

Naast een analyse van het materialengebruik komen ook de financiële aspecten aan bod. Het brengt opportuniteiten binnen het bedrijf aan het licht om tot duurzaam materialengebruik te komen.

Wat de scan niet belicht?

  • Gedetailleerde berekeningen van verbetermaatregelen of specificaties voor lastenboeken
  • Volledige levenscyclusanalyses van materialen
  • Metingen van verbruiken, verliezen, ...
  • Labo-analyses van (alternatieve) materialen.