Actieplan Telewerk gelanceerd

Het Actieplan Telewerk neemt werknemers en ondernemingen op een duurzame manier mee naar de werkvloer van morgen.

Door de coronacrisis is telewerk plots voor veel bedrijven en werknemers de norm geworden. Telewerk biedt heel wat kansen en voordelen. Maar door de langdurige permante toepassing ervan, botsten velen de voorbije periode ook op enkele nadelen.

Grenzen tussen werk en privé kunnen vervagen, menselijk contact tussen collega’s wordt gemist, soms zorgt telewerk voor een rem op de productiviteit,…

Het Actieplan Telewerk is gelanceerd om werknemers en ondernemingen verder door deze periode te loodsen en telewerk op een duurzame manier mee te nemen naar de werkvloer van morgen. Het actieplan zet in op informeren, sensibiliseren en ondersteunen van ondernemingen en werknemers. De focus ligt daarbij op kmo’s, waar telewerk specifieke uitdagingen kent.

De grote lijnen

Dit zijn de grote lijnen uit het actieplan:

 • De Vlaamse overheid informeert en sensibiliseert rond telewerk door het uitbouwen van informatie over telewerk, samen met de Stichting Innovatie & Arbeid (StIA) en de sociale partners van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Hier vind je onder meer informatie over de organisatie van telewerk, do’s en don’ts bij telewerk, het wettelijk kader, mogelijke financiële ondersteuning bij de uitbouw van telewerk, goede voorbeelden en ondersteunende tools.
   
 • Het telewerk in Vlaanderen wordt gemonitord via een maandelijkse bevragingen van ondernemingen. Zo houdt de Vlaamse overheid de vinger aan de pols om waar nodig gericht te kunnen ondersteunen.
   
 • Overschakelen naar kan iemands job zodanig wijzigen dat die niet meer aansluit bij de persoonlijke ambities. De coronacrisis en telewerk kunnen dus een hele resem ‘nieuwe’ loopbaanvragen met zich meebrengen. Samen met een loopbaanbegeleider kunnen werknemers nagaan hoe telewerk impact heeft op de werkbeleving en hoe om te gaan met deze uitdagingen, zowel proactief als curatief.
   
 • Werkgevers kunnen gebruik maken van werkbaarheidscheques. Hiermee kunnen ze advies inwinnen over hoe telewerk best georganiseerd wordt met aandacht voor het psychosociaal welbevinden van de werknemers.
   
 • ESF-ondersteuning moedigt bedrijven aan om vaardigheden te ontwikkelen die bijdragen aan duurzaam, werkbaar en productief telewerk. Ondernemingen kunnen subsidies aanvragen voor opleidingen over:
  • digitale vaardigheden, bijvoorbeeld leren werken met digitale samenwerkingsplatformen;
  • psychisch welbevinden, bijvoorbeeld zelfstandigheid tijdens telewerk, balans werk en privé bij telewerk,…;
  • vaardigheden voor werken op afstand, bijvoorbeeld leidinggeven op afstand, verbinding en betrokkenheid bewaren, …
    
 • De intersectorale adviseur die rond werkbaar werk werd aangesteld, zal onder andere de noden rond telewerk in de diverse sectoren in kaart brengen, met het oog op gerichte ondersteuningsacties.

De Vlaamse overheid overlegt ook met de federale diensten om de dienstverlening en informatie die beschikbaar is in Vlaanderen over duurzaam telewerken mee beschikbaar te maken bij de ondernemingen. Om de samenwerking tussen de inspectiediensten te versterken rond inspecties bij ondernemingen, werd een samenwerkingsprotocol afgesloten.