Actieplan duurzaam ZNA primeur voor zorgsector

Samen met haar sociale partners zet ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA) zich in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Na overleg stelden ze hierrond meetbare doelstellingen vast. Daarnaast moedigt de grootste gezondheidsorganisatie van België haar medewerkers aan om ZNA mee duurzaam te maken.

Een primeur in de zorgsector. Het project kreeg de naam ‘ZNA duurzaam, het goede doel waar je zelf aan verdient’.

Wanneer medewerkers zich inzetten om ZNA duurzamer te maken, krijgen ze een beloning. Ze ontvangen in ruil een ecocheque. De waarde hiervan stijgt naarmate er meer collectieve doelstellingen gehaald worden. Een afvaardiging van de werknemers en de werkgever werken de concrete en meetbare initiatieven uit rond:

  • duurzaam energiegebruik
  • het verminderen van afval & voedselverspilling
  • het voorkomen van arbeidsongevallen met naalden.

Campagne voeren

Projectleider Luc Knaepkens: “Er gebeurt binnen ZNA al heel wat op het vlak van duurzaamheid. We poetsen onze ziekenhuizen bijvoorbeeld met milieuvriendelijke schoonmaakproducten, we installeren energiezuinige verlichting en we investeren in veilige naalden.

Maar we willen ook de ZNA-medewerkers een actieve rol in dit verhaal geven. Om deze doelstellingen van ZNA Duurzaam te halen, rekenen we immers op de hulp van alle ZNA-collega’s. We gaan campagne voeren en geven hen tips en opleidingen over hoe zij kunnen bijdragen.”

De doelstellingen van ZNA Duurzaam

  • Minder prikongevallen: ZNA moet voor haar medewerkers een veilige werkomgeving zijn. Daarom willen ze het aantal prik-, snij- en spatongevallen terugdringen. Dit door ZNA-medewerkers te sensibiliseren over het veilig gebruik van naalden en door veiligheidsmateriaal te promoten.
     
  • Minder afval & voedselverspilling: ze willen de ZNA-afvalberg verkleinen en meer afvaldeelstromen inzamelen. Dagelijks worden er in hun ziekenhuizen heel wat maaltijden bereid, maar gaat er ook heel wat eten de vuilnisbak in. Die voedselverspilling willen ze aanpakken met een gericht actieplan.
     
  • Duurzaam energiegebruik: ze kunnen nog rationeler omspringen met nutsvoorzieningen, zoals water, gas en elektriciteit. Ook hierrond gaan ze campagne voeren. Zo willen ze hun ecologische voetafdruk verkleinen.