13% van energie EU uit hernieuwbare bron

In 2011 haalde de Europese Unie 13 procent van het energiegebruik uit duurzame bronnen zoals waterkracht en zonne- en windenergie. Een stijging van bijna één procent ten opzichte van 2010.
 

Dit blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek. In 2004 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie nog 7,9 procent, oplopend naar zo’n 12,1 procent in 2010. De EU heeft voor 2020 de doelstelling om 20 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen te halen.

In alle Europese lidstaten steeg het aandeel duurzame energie. Bij sommige landen meer dan andere: Zweden wordt inmiddels voor 46,8 procent voorzien, Litouwen 33,1 procent en Finland 31,8 procent. De rode lantaarndragers zijn Nederland, België en Luxemburg met respectievelijk 4,3, 4,1 en 2,9 procent.

Bron: duurzaambedrijfsleven.nl/IPS