Wat vindt u van de kwaliteitsnorm voor duurzame financiële producten?

Toerisme

De vraag naar duurzame beleggingen klinkt steeds luider in de maatschappij. Zo weegt maar liefst twee derde van de beleggers niet meer alleen de financiële aspecten van een belegging af, maar houdt in het beslissingsproces ook steeds meer rekening met ethische waarden, maatschappelijk belang, gezondheid en klimaat. De financiële sector is zich bewust van deze evolutie en start met een publieke consultatie over een kwaliteitsnorm voor duurzame financiële producten

De kwaliteitsnorm tekent een aantal minimale vereisten uit waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen. Voldoen de producten aan die vereisten, dan mogen ze ook daadwerkelijk worden verhandeld als duurzame financiële producten. Ook een duurzaamheidslabel ligt op de tafel.

Febelfin heeft deze duurzaamheidsnorm ontwikkeld met vijf principes in gedachten:

  1. Duurzaamheidsstrategieën: de portefeuille wordt samengesteld en geëvalueerd op basis van beheersstrategieën gericht op duurzaamheid.
  2. Uitsluitingen: sommige bedrijven horen niet thuis in een duurzame portefeuille. Bedrijven die de mensenrechten en arbeidsrechten schenden, het milieu schaden of zich schuldig maken aan corruptie worden uitgesloten. Dit geldt ook voor de wapen-, de tabak- en de steenkoolindustrie. Met beleggingen in fossiele brandstoffen wordt zeer omzichtig omgesprongen.
  3. Transparantie: over het beleid rond betwistbare praktijken waarrond een maatschappelijk debat bestaat (zoals kernenergie, mijnbouw, bont, dierproeven, doodstraf en belastingontwijking) wordt open kaart gespeeld.
  4. Informatie: de belegger krijgt alle relevante informatie over de duurzaamheid van het product op een duidelijke, begrijpelijke en vergelijkbare wijze. Deze informatie wordt centraal verzameld op een speciale website, in de vorm van een 'Duurzaamheid ID' voor elk product.
  5. Toezicht: een onafhankelijke instelling controleert of het beheer en de portefeuille van een product wel strookt met het duurzaamheidsbeleid dat wordt vooropgesteld.

Het voorstel voor de norm werd eerst voorgelegd aan de professionele stakeholders, maar de financiële sector wil ook ruimer peilen naar de mening van het grote publiek. Die publieke consultatie loopt tot van 25 april tot 13 mei 2018. Iedereen kan via de website van Febelfin het voorstel voor de kwaliteitsnorm nalezen, een enquête hierover invullen en zijn opmerkingen bij het voorstel doorgeven.

De definitieve kwaliteitsnorm zal worden gepubliceerd in juli zodat vanaf januari 2019 duurzame financiële producten het bijhorend duurzaamheidslabel kunnen verkrijgen.

Ontdek hier meer over duurzaam investeren en beleggen.

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
1 mei 2018
Terug naar boven
Terug naar boven