medewerkers in een cirkel

Medewerkers moeten zich kunnen tonen zoals ze echt zijn

Vraag aan jonge ouders wat zij hun kinderen het meest toewensen. Wat je weinig zal horen is “succes” of “een goedbetaalde job”. Het zal eerder gaan over “gezondheid” en “zich goed voelen”. Nochtans zie je in véél bedrijven dat werknemers het eerste nastreven ten koste van het tweede.

‘Bedrijfsgeluk’ is dan ook het sleutelwoord bij AE (Architects for Business & ICT). Het ICT-bedrijf is overtuigd dat het bij een gezond bedrijf om meer gaat dan enkel de financiële maatstaven. Vandaar dat ze al van bij de opstart inzetten op een zorgzame en mensgerichte organisatie. “HR heeft daarin een rolmodel. Een gezonde organisatie creëer je niet langer vanuit een geïndustrialiseerd winstgedreven model”, aldus Luc De Bodt, HR-directeur bij AE.

Bij AE werd bedrijfsgeluk een expliciet bedrijfsdoel. Het leidt volgens hen tot een grotere bedrijfsperformantie. “We merken duidelijke positieve effecten op de zachtere parameters, zoals welbevinden, betrokkenheid, en hulpvaardigheid. Maar daarnaast zien we hetzelfde positief effect op de hardere parameters, denk maar aan persoonlijk rendement, engagement en retentie.”

De belangrijkste resultaten

  • Authenticiteit & erkenning: “Onze mensen mogen zijn wie ze zijn. Door deze ‘vrijheid in gebondenheid’ voelen ze zich gehoord en betrokken.”
  • Geen nodeloze stress en defocus: “Het samenwerkingscharter vermijdt ‘politieke spelletjes’.”
  • Positiviteit & optimisme: “Onze mensen ervaren dat ze ertoe doen, erbij horen en de nodige inspraak hebben. Het brengt een vorm van rust en biedt mogelijkheden in kruisbestuiving en ondernemerschap.”
  • Creativiteit & innovatie: “Energie en véél mogelijkheden tot interactie en reflectie verhogen creativiteit en vernieuwing.”

Bedrijfscultuur: balans op het werk én privé

“We vertrekken van het universeel principe dat mensen ‘geluk’ actief willen nastreven in hun leven. Dus ook in hun professioneel leven. Daarin willen we onze mensen helpen en begeleiden. In de Angelsaksisch gedomineerde consultancywereld is dat niet zo evident. Rolmodellen hebben en het goede voorbeeld uitdragen zijn daarbij heel belangrijk. Daarom werkten we een samenwerkingscharter uit, waarin we bijvoorbeeld aangeven hoe we op een evenwaardige manier met elkaar omgaan en waarop we elkaar aanspreken wanneer er onderlinge spanning dreigt te ontstaan.”Om de balans na te streven, wilde AE ook af van het beeld van een ‘über-manager’. “We gingen op zoek naar een overlegmodel, zodat onze mensen zich kunnen tonen zoals ze écht zijn, inclusief hun kwetsbaarheid en onvolkomenheden. Het draagt bij tot het bouwen van een authentieke relatie tussen mensen. Heel de organisatie - het management, medewerkers en backoffice - werkt volgens deze persoonlijke en humanistische benadering.”

Vrijheid in gebondenheid

“Een steeds groeiende zélfsturing vanuit zélfkennis, zélfbewustzijn, zélfbeschikking is essentieel bij AE. We vragen onze mensen de eigen vrijheid zélf te koppelen aan onze organisatievisie. We nodigen hen gedurende hun loopbaan voortdurend uit om op zoek te gaan naar zichzelf. Daarvoor reiken we de nodige middelen en begeleiding aan.”Voor AE werkt dit beleid ook als differentiator om mensen aan te trekken. Het meest nog door referrals van bestaande mensen. “Maar we nemen ook onze verantwoordelijkheid wanneer mensen zich willen heroriënteren. We voorzien dan een gepaste begeleiding. Soms scheiden de wegen, wat evenzeer in de beste omstandigheden moet gebeuren.”

Vitaliteit en veerkracht

“Veerkracht is voor ons de mate waarin een individu stress juist inschat, en daar ook juist mee omgaat. We hebben daarvoor een aparte training. Te weinig vitaliteit, te frequent uit balans gaan, te veel aangevoelde druk gedurende lange tijd, maar ook te weinig persoonlijke of sociale veerkracht, het leidt ongetwijfeld tot een reeks fysieke en mentale ongemakken. We maakten daarom van ‘veerkracht en vitaliteit’ een structureel onderdeel in de bagage van onze consultants. We leren hen om hun draaglast en draagkracht te leren kennen, om signalen te herkennen bij zichzelf en bij elkaar, en technieken om voldoende vitaliteit te blijven opbouwen.Een deel van de opleidingen hierover brengen we zelf, maar we laten ons ook begeleiden door externe partners, waaronder Prof. dr. Elke Van Hoof (VUB). Samen werkten we een traject uit om onze mensen bewust te maken over stress, en hoe belangrijk downtime is.”

Maatschappelijk Betrokken Onderneming (MBO)

“Bij alle bedrijfsbeslissingen streven we naar een duurzaam en evenwichtig bedrijfsrendement. We willen kansen benutten voor het welzijn van onze medewerkers en voor een betere wereld. We zetten in op een geïntegreerd beleid om ons op maat van AE te engageren op sociaal , maatschappelijke en/of ecologisch vlak.We hebben bijvoorbeeld een MBO-team dat getrokken wordt door consultants die hun skills inzetten voor maatschappelijke projecten. We werken bijvoorbeeld aan een samenwerking met Streetwize. Hun mobiel schoolbord dat ze gebruiken om straatkinderen te onderwijzen, willen we samen graag digitaliseren. Het zou dus fantastisch zijn om hieraan te mogen meewerken.”AE won dankzij deze inspanningen de Special Award Well-Being @ Work.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
12 augustus 2015
Terug naar boven
Terug naar boven