Koplopers Podcast

MVO staat voor ondernemen in de gouden doorsnede van de 6 P’s: planet, people, prosperity, peace, partnerships en pleasure. Hoe doe je dat in een economisch klimaat dat grotendeels kijkt naar waarde vanuit een financieel standpunt? Hoe verleg je als ondernemer die blik van het puur financiële naar positieve impact met focus op menselijke en duurzaamheidswaarden? Wat is een echt alternatief? En hoe pas je dat toe? 

In deze reeks Koplopers Podcasts gaan we op zoek naar hoe ondernemers vanuit zichzelf bijdragen aan deze zoektocht naar waarde(n) en naar brede welvaart voor iedereen. Hoe lossen deze ondernemers nieuwe puzzels op? Hoe evolueren ze van louter financiële groei naar inclusieve en duurzame bloei?

 

 

Deze Koplopers Podcasts kun je al beluisteren:

#1 Ugani Prosthetics - Protheses betaalbaar en toegankelijk maken voor mensen in ontwikkelende landen. Co-zaakvoerder en -bezieler Joren Vallaeys vertelt hoe Ugani Prosthetics die missie aanvat via radicale, zuinige innovatie.

#2 Miss Miyagi - Maatschappelijke meerwaarde creëren in erfgoed en ander uitdagend vastgoed, met én voor de buurt. Dat is de levensdrang van alternatieve projectontwikkelaar Miss Miyagi.