diverse groep mensen

Hoge inclusie en je bedrijfscultuur

Diversiteit en inclusie staan meer dan ooit op de publieke agenda. Maar hoe vertaalt dit zich anno 2022 naar de werkvloer? Welke mate van inclusie ervaren Belgische werknemers? IDEWE peilde hiernaar in een onderzoek bij 1.342 Belgische werknemers1 in samenwerking met KU Leuven.

Het resultaat is bemoedigend, maar toont nog veel progressiemarge: 59 procent van de respondenten geeft aan een hoge mate van inclusie te ervaren, de andere 41 procent percipieert lagere (‘lage tot matige’ om precies te zijn) inclusie. Bovendien blijkt ook dat mensen met een handicap, etnische minderheidsachtergrond en meer praktisch georiënteerde opleiding beduidend minder inclusie ervaren.

Inclusie vanzelfsprekend?

Eerst en vooral hoort inclusie in een moderne maatschappij en arbeidsmarkt vanzelfsprekend te zijn. Dat mensen zich op de werkvloer goed kunnen voelen in een groep ongeacht hun persoonsgebonden eigenschappen (belonging) en tegelijk zichzelf kunnen zijn (authenticity), is een basisrecht waarvan we hopen dat elke werkomgeving ernaar streeft.

Daarnaast zijn er tal van signalen dat een gevoel van inclusie ook een positieve impact heeft op heel wat factoren die de werksfeer en de kwaliteit van ieders werk verhogen.

Wie een hoge mate van inclusie ervaart, die...

  • Ervaart minder stress.
  • Is bevlogen en voert extra collegiale taken uit.
  • Vertoont innovatiever gedrag.
  • Presteert beter.
  • Raadt jou aan als werkgever.
  • Is van plan bij je te blijven.

Meer informatie over dit onderzoek vind je op de website van IDEWE.

Er volgen nog twee delen: deel 2 van dit dossier staat stil bij een aantal bedrijfsculturele factoren die bijdragen aan hogere inclusie en in deel 3 licht toe wat een goed inclusiebeleid precies inhoudt en hoe je daar best naartoe werkt.

De nieuwsbrief van IDEWE vertelt je wanneer deze twee extra delen van het dossier verschijnen.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
9 november 2022
Terug naar boven
Terug naar boven