coronavirus

Een update voor je materialiteitsmatrix na corona?

Het Nederlandse Finch & Beak, een adviesbureau "that helps companies accelerate their performance on today’s biggest sustainability challenges", vroeg zich onlangs af hoe corona de duurzaamheidsstrategie van bedrijven beïnvloedt. En, vooral, hoe dat dan moet weerspiegeld worden in de materialiteitsmatrix (°).

We vatten hun antwoord samen in deze column.

Gooi je je 'oude' matrix in de vuilnisbak en start je weer van nul? Moeten pandemieën een plaats krijgen in de matrix? Het zijn maar twee van de vragen die Finch & Beak op 16 juni jongstleden tijdens een 'ESG Acceleration Roundtable' stelde aan zijn klanten.

De antwoorden waren niet altijd éénduidig maar hieronder volgen enkele factoren om in overweging te nemen wanneer je zelf de denkoefening wil doen.

Factor 1: Wat is een materieel onderwerp?

Een simpele maar essentiële vraag om mee te starten: wat maakt een onderwerp materieel?

Finch & Beak beoordeelt een thema als materieel als:

  1. het zowel interne als externe factoren dekt;
  2. het een (mogelijke) invloed heeft op het financiële eindresultaat;
  3. de organisatie het kan controleren en beïnvloeden;
  4. het niet om een puur financiële of operationele kwestie gaat.

Omdat thema's die binnen een organisatie wel belangrijk zijn maar duurzaamheidsinspanningen weinig of niet beïnvloeden, hier buiten vallen en omdat een materialiteitsmatrix voldoende ver vooruit moeten kijken, is het moeilijk om pandemieën hier in te passen. Bovendien vallen ze nauwelijks te controleren of te sturen.

Het lijkt daarom een beter idee om pandemieën te bekijken vanuit het perspectief van risicomanagement. Corona valt dan in dezelfde categorie als orkanen, aardbevingen of politieke onrust. Je kunt het niet voorkomen maar het is goed een plan te hebben.

Factor 2: Stakeholders verwachten misschien meer

De verticale as van de materialiteitsmatrix geeft weer hoeveel belang stakeholders hechten aan bepaalde onderwerpen. Allicht zet(te) corona daar wel iets in beweging.

Misschien verwachten maatschappelijke actoren dat je organisatie:

  • haar verantwoordelijkheid opneemt binnen de lokale gemeenschap waarin ze actief is;
  • als een werkgever de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de medewerkers voorop plaatst;
  • correct belastingen betaalt, zeker mocht ze beroep doen op steun van overheidswege.

Investeerders willen dan weer graag zien dat je organisatie voldoende veerkrachtig is en de medewerkers hebben misschien vragen bij hun privacy nu ze meer van thuisuit moeten werken.

Kortom, stakeholders leggen de lat hoger. Je hebt er alle belang bij om meteen met hen in gesprek te gaan om hun nieuwe verwachtingen te leren kennen en te vernemen hoe je er nog beter aan kunt voldoen.

Factor 3: Tot waar reikt je impact?

Kort samengevat: organisaties hebben geen grip op welke pandemie dan ook. Maar door haar activiteiten, producten, diensten,... kan ze misschien wel de (omstandigheden van de) verspreiding ervan beïnvloeden.

Factor 4: Sector- en geo-specifieke invloed

De mate waarin de coronacrisis je materialiteitsmatrix kan beïnvloeden, hangt tot slot sterk af van de sector waarin je organisatie actief is en waar ze actief is.

De e-commerce boom vraagt meer van distributeurs, transportbedrijven en service providers. De toekomst van het toerisme en de horeca ziet er plots heel anders uit. Medische, sanitaire en schoonmaakproducten vonden hun weg naar nieuwe markten maar moeten ook beantwoorden aan hogere kwaliteitseisen. De risico's die verbonden zijn aan een internationale toeleveringsketen zijn op een pijnlijke manier duidelijk geworden.

Besluit

Tenzij je een openbare gezondheidsorganisatie bent, of actief in de biotech of in de pharmasector, luidt het besluit dat pandemieën niet als een 'stand-alone topic' thuishoren in je materialiteitsmatrix.

Het is echter belangrijk om hun impact goed in te schatten vanuit een zakelijk en risico-perspectief. Afhankelijk van je sector en van waar in de wereld je actief bent, kunnen zich immers evoluties voordoen die je verplichten om je duurzaamheidsstrategie (en je matrix) bij te stellen.

En vooral: stakeholders zullen meer dan ooit van je bedrijf verwachten dat het zijn rol als goede huisvader opneemt.

(°) De Global Reporting Initiative (GRI) richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving schrijven voor om een materialiteitsanalyse uit te voeren om te bepalen welke onderwerpen zowel voor jouw organisatie als voor haar stakeholders van belang zijn. Deze onderwerpen worden opgenomen in een materialiteitsmatrix met op de Y-as het belang dat stakeholders eraan hechten (van weinig naar veel) en op de X-as het belang dat ze hebben voor jouw organisatie.

 

 

Frank Van Damme

Voor MVO Vlaanderen

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
25 juni 2020
Terug naar boven
Terug naar boven