Wat kunnen sociale ondernemingen doen om te verduurzamen?

Wat kunnen sociale ondernemingen doen om te verduurzamen?

Je verwacht het misschien niet direct te horen van de koepel van sociale ondernemingen, maar de social profit heeft een inhaalbeweging te maken wat betreft duurzaamheid. Verso en haar federaties beseffen dat en bouwen daarom aan een concreet aanbod voor sociale ondernemingen. Ecoswitch zag deze zomer het licht en wordt op 26 oktober gelanceerd in Brussel.

Het geheel van ondernemingen in de gezondheidszorg, in de welzijnssector, in de sociaal-culturele sector, de gezinszorg en de sociale economie is in Vlaanderen een sterk uitgebouwd geheel van maatschappelijk gedreven ondernemingen. Maar dat 17.000 ondernemingen en 18% van de tewerkstelling een ecologische impact hebben, staat buiten kijf.

Tijd voor een switch!

Door de coronacrisis lag de focus in de social profit gedurende enkele moeilijke jaren bijna exclusief op de dagelijkse zorgen. Maar nu is er meer tijd en ruimte om ook op het vlak van duurzaamheid stappen vooruit te zetten. En dat is ook logisch voor sociale ondernemingen: als we vandaag en in de toekomst meer zorgvragen zullen zien omwille van klimaatverandering, meer kwetsbare profielen in de problemen zien komen door het uitstellen van nodige aanpassingen, dan dient de vraag zich aan: doen sociale ondernemingen wel genoeg om het probleem aan de wortel aan te pakken? Door bijvoorbeeld zelf hun ecologische voetafdruk te beperken?

Het antwoord daarop is waarschijnlijk: niet genoeg. Zoals veel ondernemingen worstelen sociale ondernemingen met het verduurzamen van productieprocessen en het verzoenen van kortetermijninvesteringen met langetermijnopbrengsten. Voor sociale ondernemingen komt daar vaak nog een extra dimensie bij: een investeringspad vanuit de overheid dat zelfs voor het uitvoeren van de basistaken ontoereikend is.

Nochtans is er aan goede wil geen gebrek. Al in 2017 ondertekenden overheid en sociale partners in zorg en welzijn een klimaatengagement. En ook de recent gelanceerde Green Deal Duurzame Zorg toont dat de sense-of-urgency hoog is. Als sectororganisatie nemen wij dan ook graag de handschoen op om een ecologische bedrijfsvoering top-of-mind te krijgen en de tools aan te reiken waarmee elke organisatie aan de slag kan.

Ecoswitch

In samenwerking met haar sectorfederaties heeft Verso de website www.ecoswitch.be opgebouwd die per thema weergeeft hoe duurzaamheid geïntegreerd kan worden in beleid. De website zit boordevol tips en tools rond bijvoorbeeld biodiversiteit, energie en water. We hopen daarmee maar liefst 10.000 sociale ondernemingen te bereiken die op zoek zijn naar manieren om zelf ook de ecologische transitie om te zetten in de praktijk.

Aandacht hebben voor de omgeving, het milieu en het klimaat, kortom een gezonde, groene leefomgeving inrichten, helpt niet alleen om mensen gezonder te maken en te houden. Het is ook plezant, goed voor de portemonnee en het bevordert menselijk welzijn. ‘Duurzaam doet deugd’, is dan ook het credo van Ecoswitch. Ecologie en duurzaamheid zijn geen doel op zich, maar een middel. Elke ecologische maatregel die je neemt, heeft een positieve en duurzame menselijke en sociale impact. Duurzaam doet daarom deugd: voor je ‘klanten’, maar ook voor je medewerkers.

Wat kunnen sociale ondernemingen doen om te verduurzamen?

Verduurzaming is maatwerk

Sociale ondernemingen zijn verenigingen zonder winstmotief. Elke euro die je uitspaart door bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen, wordt meteen terug geïnvesteerd in betere zorg voor jong en oud, een toegankelijkere ondersteuning voor jongeren, een beter en ruimer sportaanbod, culturele activiteiten op maat van iedereen en ga zo maar door. Voor sociale ondernemingen staat één opdracht centraal: zo veel mogelijk mensen, zo goed mogelijk helpen.

Maar er is ook werk aan de winkel. Er zijn gelukkig veel koplopers in onze sectoren, maar voor een groot aantal sociale ondernemingen is ecologie nog totaal onbekend terrein. We willen daarom mensen aanmoedigen, op het juiste spoor zetten en ondersteunen bij de uitwerking van duurzaamheidsplannen in hun sociale onderneming. Een aanpak op maat is daarbij de boodschap binnen de diversiteit aan sociale ondernemingen die onze regio telt. Daarom kun je binnen de thema’s op ecoswitch.be ook filteren op sector, ervaringsniveau en tijdsinvestering. Zo ben je zeker dat je start op een manier die de grootste impact garandeert.

Energie is daarbij zeker een belangrijke werf. Sociale ondernemers moeten weten dat er vandaag al heel wat mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld renovaties van gebouwen of het leggen van zonnepanelen gefinancierd te krijgen, deels met hulp van de overheid. Met de huidige hoge energieprijzen is het voor veel ondernemingen nu of nooit! En laat dan vooral de investeringen in maatregelen die goed zijn voor planeet én portemonnee het opstapje voor méér en nog ambitieuzere ecologische plannen zijn.

Green Deal en SDG’s

Ecoswitch is een programma voor sociale ondernemers dat perfect compatibel is met de Green Deal Duurzame Zorg: een samenwerkingsverband tussen ondernemingen, intermediairen en de Vlaamse overheid dat gestart is in maart van dit jaar. Zet je je schouders onder Ecoswitch, dan draag je net zo goed bij aan de Green Deal Duurzame Zorg. Download het Ecoswitch-actieplan op onze website en werk stap voor stap een duurzaam ondernemingsplan uit rond 6 thema’s. Wij zetten je op weg met performante tools zoals Future Fit, Economy for the Common Good (ECG) en Sustacare en heel wat tips voor concrete acties die tot gedragsverandering leiden. Zo ondersteunen we jou om van jouw deelname aan de Green Deal een succes te maken.

De Ecoswitch-website is bovendien gebouwd rond de thema’s die in de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn opgenomen. Ecoswitch richt zich specifiek op de 6 ‘ecologische doelstellingen’ (SDG 6,7,11,12,13 en 15). Deze 6 doelstellingen zijn onderling verbonden en dragen bij aan een duurzame toekomst, waarbij klimaatverandering wordt aangepakt, ecosystemen worden beschermd, duurzame consumptie- en productiepatronen worden bevorderd, steden worden verduurzaamd en iedereen toegang heeft tot schoon water en betaalbare en schone energie. Ecoswitch legt ook de klemtoon op de overkoepelende 17de doelstelling (SDG 17) om de implementatie van de andere zestien doelstellingen te versterken door middel van partnerschappen en middelenmobilisatie.

Doe de Ecoswitch!

De grote switch naar duurzaamheid doe je niet in je eentje! Schakel de hulp in van experts op het allereerste Ecoswitch-event op 26 oktober in Greenbizz Brussel. Laat je inspireren door duurzaamheidspionier Steven Vromman, beter bekend als de 'Low Impact Man’, en verken de andere Ecoswitch-thema’s aan de hand van boeiende sprekers en koplopers uit sociale ondernemingen.

Meer informatie: www.ecoswitch.be