Duurzamere bussen voor De Lijn

De Lijn gaat de komende jaren 386 bussen aankopen. Het gaat om een bestelling van 5 waterstofbussen, 3 elektrische bussen en 255 bussen met Euro VI-motoren. Daarnaast worden ook 123 hybride bussen aanbesteed.

Dit is de grootste Vlaamse investering in nieuwe bussen ooit. De Vlaamse regering en De Lijn willen de beschikbare middelen innovatief, efficiënt en duurzaam inzetten. Ook de toegankelijkheid van de busvloot wordt verhoogd. De investering heeft een totale waarde van 93 miljoen euro.

Grootste verduurzaming busvloot De Lijn ooit

De bestelling omvat 5 waterstofbussen, 3 elektrische bussen en 255 bussen met euro VI-motoren. Tegen eind dit jaar krijgt Antwerpen 5 waterstofbussen, Brugge 3 elektrische bussen. De eerste bussen met euro VI-motoren worden eind dit jaar geleverd, de laatste verschijnen midden 2014 in het straatbeeld.

De Lierse busbouwer Van Hool mag 27 gelede bussen, 5 waterstofbussen en 3 elektrische bussen maken, VDL Bus Roeselare levert 27 stadsbussen en 41 microbussen en Irisbus mag 160 streekbussen bouwen.

De toewijzing voor de bussen met Euro VI-motor is gebeurd volgens de Europese richtlijnen na een Europese aanbesteding op basis van kwaliteit en kostprijs gedurende de levenscyclus van de bussen.

De elektrische bussen maken deel uit van de elektrische proeftuinen van de Vlaamse overheid. De waterstofbussen passen in een Europees project dat Vlaanderen cofinanciert.

De 123 hybride bussen die worden aanbesteed, zullen rijden op de stadsnetten van Antwerpen (22), Brugge en Oostende (33), Gent (30), Hasselt (8) en Leuven (30). Die bestelling wordt eind dit jaar toegewezen en daardoor zal de bestaande vloot van 79 hybride bussen van De Lijn uitgebreid worden tot 202 hybride bussen.

Inzetten op innovatie

De inzet van 5 waterstofbussen en 3 elektrische bussen beoogt een belangrijke toegevoegde waarde voor zowel de betrokken Vlaamse ondernemingen als de Vlaamse economie in het algemeen.

Er wordt in Vlaanderen al enkele jaren ingezet op onderzoek naar elektrische bussen, waterstofbussen en hybride bussen. Deze lange termijn inspanningen beginnen hun vruchten af te werpen. De Vlaamse Regering besliste om naast de aankoop van hybride bussen ook 5 waterstofbussen en 3 elektrische bussen aan te kopen.

De investering in elektrische bussen en waterstofbussen past in de visie van de Vlaamse Regering om in te zetten op milieu en hernieuwbare energie. Deze zijn immers een belangrijke motor van een nieuwe economische ontwikkeling. De keuze voor waterstof- en elektrische bussen levert vandaag al belangrijke milieuvoordelen op voor de bevolking. Ze rijden quasi geluidloos en ze vermijden zoveel mogelijk schadelijke uitstoot. Dit is een belangrijke stap naar schoner en stiller openbaar vervoer in onze steden.

5 waterstofbussen voor Antwerpen

De aankoop van de waterstofbussen maakt deel uit van het project HighVLOCity gefinancierd met middelen vanuit Europa en de Vlaamse Regering. Doelstelling van dit project is om waterstofbussen versneld te introduceren in het Europees openbaar vervoer met de bedoeling de belangrijkste milieu-uitdagingen waar het openbaar vervoer vandaag mee geconfronteerd wordt, aan te pakken.

De waterstofbussen worden getankt bij Solvay in de haven. Om praktische redenen rijden deze bussen in het noorden van de provincie Antwerpen. Omdat er geen verbrandingsproces is, stoot de bus geen schadelijke stoffen uit zoals CO2 (broeikaseffect) en NOx (zure regen en schadelijk voor de gezondheid), ook van fijn stof is geen sprake. Dankzij deze nuluitstoot is een waterstofbus erg milieuvriendelijk. Uit de uitlaat komt enkel waterdamp. De bus is bovendien ook stiller dan een gewone bus, omdat er geen bewegende mechanische delen zijn in de brandstofcel.

3 elektrische bussen voor Brugge

De drie elektrische bussen zullen ingezet worden op een stadstraject in Brugge, dat deel uitmaakt van de Proeftuin Elektrische Voertuigen. Door de nuluitstoot en het minimale geluid zijn deze bussen zeer milieuvriendelijk en vooral geschikt voor stadsomgevingen. De testresultaten moeten uitmaken of de huidige technologie van elektrische bussen op punt staat.

Efficiëntie en verduurzaming

Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 om zich te engageren om de doelstellingen van het Vlaams Klimaatplan te bereiken en omwille van de voorbeeldfunctie van De Lijn, werd beslist om de vergroening van de busvloot van De Lijn te versnellen.

Met de aankoop van elektrische- en waterstofbussen wordt ingezet op toekomstgerichte technologie. De vervanging van de oudste bussen door nieuwe bussen met milieuvriendelijke Euro VI-motoren en gesloten roetfilter en door hybride bussen, vormt een belangrijke verbetering voor het milieu.

255 nieuwe bussen met Euro VI-motoren: beperken fijn stof met 95%

De oudste bussen worden vervangen door 255 nieuwe bussen met Euro VI-motoren. Door deze vervanging worden de meer onderhoudsbehoevende bussen vervangen, en verminderen de jaarlijkse onderhoudskosten. De inzet van nieuwe bussen zal bovendien de bedrijfszekerheid verhogen, aangezien de kans op onvoorziene defecten van bussen wordt verkleind.

De Euro VI-motoren zijn momenteel de beste op de markt voor mens en milieu. Het gaat om 70 % minder koolwaterstoffen, 80 % minder NOx en 50 % minder fijn stof ten opzichte van Euro V motoren. Door de gesloten roetfilter wordt de uitstoot van fijn stof met 95 % beperkt.

123 nieuwe hybride bussen: 25% minder uitstoot en 30% stiller

Daarnaast heeft de Vlaamse regering het licht op groen gezet voor de aanbesteding van 123 hybride bussen. De bestaande vloot van 79 hybride bussen van De Lijn zal hierdoor uitgebreid worden met 123 nieuwe hybride bussen met de laatste technologie. De bijkomende inzet van deze hybride bussen zal het verbruik verminderen.

Door de modernste technologie blijven het verbruik en de uitstoot van deze bussen beperkt. Ze zijn uitgerust met een stop & go-systeem, waardoor de motor niet draait als de bus stilstaat. Daardoor verbruikt de bus minder, en stoot hij dus ook niets uit bij stilstand. Als de bus opnieuw vertrekt, doet hij dat op 100% elektrische energie. Een slimme gps optimaliseert de opslag van remenergie in functie van het traject. Tot slot hebben de hybride bussen ook een intelligente klimaatregeling en zuinige verlichting met LED’s.

Een hybride dieselelektrische bus haalt zijn vermogen uit twee krachtbronnen: enerzijds een dieselmotor, anderzijds een energieopslagsysteem. Dat laatste werkt zoals een herlaadbare batterij: het slaat de energie op die vrijkomt bij het afremmen van de bus, en geeft deze energie af bij het vertrek of wanneer de bus extra energie nodig heeft. Door deze aanpak is een hybride bus tot drie keer stiller dan een gewone dieselbus, bijvoorbeeld bij het vertrek aan een halte. Daarnaast verbruikt hij – afhankelijk van het traject, de verkeersintensiteit en de rijstijl van de chauffeur – tot 25 % minder. Daardoor stoot hij minder schadelijke stoffen uit.

Een toegankelijker Vlaanderen

De oudste bussen van De Lijn zijn bussen met een hoge vloer. Ze zijn hierdoor niet rolstoeltoegankelijk en hebben ook geen aanpassingen om de toegankelijkheid van de diverse doelgroepen te verbeteren. De vervanging van deze bussen door nieuwe rolstoeltoegankelijke streekbussen met lage vloer en aanpassingen met het oog op de toegankelijkheid, vormt een belangrijke vooruitgang op het gebied van de toegankelijkheid in het bijzonder en de klantvriendelijkheid in het algemeen.

(Bron: Kabinet Peeters, Lieten, Crevits)

Bron: mobimix.be

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
11 februari 2013
Terug naar boven
Terug naar boven