DigitAll zet bakfiets en bestelwagen in tegen digitale uitsluiting

MobiDig bakfiets

DigitAll, de alliantie voor digitale inclusie in België, lanceert MobiDig. Dat is een mobiele toolkit met digitaal materiaal waarmee sociale organisaties naar hun doelgroepen toe kunnen gaan om hun digitale geletterdheid te bevorderen.

Tijdens een pilootfase van zes maanden zullen sociale organisaties Hobo en Link in de Kabel de mobiele toolkit gebruiken op verschillende locaties.

Digitale inclusie

In november 2020 lanceerde BNP Paribas Fortis DigitAll, een ecosysteem dat de digitale kloof in België wil verkleinen door te werken aan digitale inclusie. In juli 2021 sloot ook Proximus zich aan als medehoofdpartner. Sinds september 2021 ondertekenden een dertigtal partners het Digital Inclusion Charter, een document met negen concrete engagementen om digitale inclusie te bevorderen.

Uit een rapport van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat maar liefst 40 procent van de Belgen uitgesloten dreigt te worden van de digitale wereld. Ze hebben geen toegang tot digitale middelen of beschikken niet over de juiste vaardigheden. Sociale organisaties die de digitale kennis van die mensen kunnen verbeteren, stuiten bovendien vaak op het probleem dat bepaalde doelgroepen moeilijk te bereiken zijn. Dat komt omdat ze niet op de hoogte zijn van het bestaande leeraanbod, schrik hebben voor het onbekende of de toegevoegde waarde van digitalisering niet inzien.

DigitAll werkt aan concrete oplossingen om die situatie te verbeteren. BNP Paribas Fortis, CTG Circular, Proximus en VRT bogen zich onder begeleiding van Nova Reperta over de uitwerking van een mobiele oplossing.

Het resultaat is MobiDig, een mobiele toolkit met digitaal materiaal die bestaande sociale organisaties stimuleert en ondersteunt om naar hun moeilijk te bereiken doelgroepen toe te gaan, zodat die in hun vertrouwde omgeving digitale vaardigheden kunnen leren. MobiDig zal eveneens een draaiboek maken, zodat organisaties die stap zo efficiënt en eenvoudig mogelijk kunnen zetten.

Een mobiele box met digitaal materiaal

MobiDig is een makkelijk te transporteren trolley met hardware, een internetverbinding en oplaadmogelijkheden. CTG Circular, Econocom, Proximus en BNP Paribas Fortis schonken tablets, smartphones, modems en de boxen om het materiaal in op te bergen en te vervoeren. BNP Paribas Fortis Foundation bood bijkomende financiële ondersteuning. Alle hardware bestaat uit refurbished materiaal.

Met de mobiele box zullen sociale organisaties zich kunnen verplaatsen naar moeilijk te bereiken doelgroepen, zoals thuis- en daklozen, kwetsbare jongeren of ouderen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld op locatie lessen in digitale vaardigheden geven, of evenementen organiseren om hun doelpubliek warm te maken voor het gebruik van digitale tools.

MobiDig verzorgt het logistieke aspect, waardoor de organisaties zich kunnen toeleggen op hun kernactiviteiten. Bovendien krijgen de organisaties ondersteuning om de leerervaring op de locatie zo goed en stimulerend mogelijk te maken, onder andere door een digitale beleving te creëren waar ze momenteel noch de tijd noch de middelen voor hebben. Dit belevingsaspect zal de motivatie en inzet van hun doelgroep vergroten.                              

In een eerste fase zullen het Brusselse thuis- en daklozencentrum Hobo en de Leuvense jongerenorganisatie Link in de Kabel aan de slag kunnen met MobiDig.

Een elektrische bakfiets voor Hobo

De doelgroep van Hobo bestaat vooral uit personen die een beroep doen op urgente dag- en nachtopvang, bewoners van onthaalhuizen of mensen die gebruikmaken van begeleid wonen.

De sociale organisatie wil, in samenwerking met partners uit de sector, mobiele digitale vormingen tot bij die groepen brengen om hen de eerste stappen naar digitale geletterdheid te laten zetten. De lessen zullen plaatsvinden bij de partnerorganisaties uit de dak- en thuislozensector. Met een elektrische bakfiets die Arval België schonk aan Hobo, zal de organisatie zich makkelijk kunnen verplaatsen in het Brusselse Gewest en de MobiDig-box op de verschillende locaties gebruiken.

Hobo was met deze mobiele oplossing in juni 2021 een van de 30 laureaten van Digital Brussels, een projectoproep gelanceerd door het Brusselse Gewest in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en de Coördinatie Digitale Inclusie van het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest).

Een bestelwagen voor Link in de Kabel

Link in de Kabel wil via de methodiek van digitale outreach de meest kwetsbare en moeilijk bereikbare kinderen en jongeren laten deelnemen aan onze digitale samenleving. Het bereikt die doelgroep door naar organisaties en scholen te gaan die met die jongeren werken en biedt hen fijne en leerrijke activiteiten aan.

Dankzij MobiDig zal Link in de Kabel zijn aanbod kunnen uitbreiden naar regio’s die moeilijker te bereiken zijn en waar momenteel hoogstens een beperkt aantal digitalevormingsprojecten voor jongeren bestaan.

Initieel zal Link in de Kabel zich met MobiDig concentreren op OKAN-klassen (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers) in Sint-Truiden. Later zal ze dat uitbreiden naar de ruime regio rond Sint-Truiden. Arval België stelt aan Link in de Kabel gedurende twee jaar een bestelwagen ter beschikking om de MobiDig-box ter plaatse te krijgen.

Optimale gebruikerservaring

Het MobiDig-initiatief zal gaandeweg worden verfijnd en geperfectioneerd. Om de doelgroepen geïnteresseerd en gemotiveerd te houden, werkt DigitAll aan een optimale gebruikerservaring.

Bij de pilootprojecten werd daarom een UX-designer ingeschakeld. Dat is een specialist die zich bezighoudt met het ontwerpen van een aangepaste ‘user experience’. De deelnemers zullen bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van een webapp waaraan de organisaties oefeningen en opdrachten kunnen toevoegen voor de gebruikers. Daarmee kunnen ze een beloning krijgen zoals een daguitstap.

Een aantal studenten uit de professionele bachelor Multimedia & Creatieve Technologie van Erasmushogeschool Brussel ontwierpen hiervoor een eerste prototype in samenwerking met Namahn en VRT.

In de loop van 2022 zal MobiDig uitbreiden, onder meer met een pilootproject in Wallonië. Voor de verdere uitwerking en uitbreiding van het project kan MobiDig een beroep doen op financiële ondersteuning van het kabinet van Petra De Sutter,  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post.

MobiDig is voor toekomstige projecten nog op zoek naar organisaties die aan digitale vorming doen, graag naar de meest kwetsbaren toe zouden gaan en willen meewerken aan een verdere verfijning van het initiatief.

Gerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
20 maart 2022
Terug naar boven
Terug naar boven