De trends in MVO in 2023

Wat staat ons in 2023 te wachten op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Vijf trends onder de loep.
 

 

Van energiecrisis naar energietransitie

De historische hoge gasprijzen hebben ons met de neus op de feiten gedrukt. Bedrijven gaan dan ook op zoek gaan naar manieren om energiezekerheid, -onafhankelijkheid, -efficiëntie én het kostenplaatje in evenwicht te brengen. Hernieuwbare bronnen worden wat dat betreft steeds aantrekkelijker. Tegelijk ziet het ernaar uit dat investeringen in innovatieve energieprojecten en technologie een hoge vlucht zullen nemen. Onder meer onder impuls van het Europese beleidsvoorstel RePowerEU, dat de ontwikkeling van wind- en zonne-energie moet stimuleren om de EU van de Russische fossiele brandstoffen af te helpen.

Innovaties die klaar staan om door te breken zijn bijvoorbeeld natrium-ionbatterijen, elektrische vrachtwagens en ultra-high voltage transmission, een technologie waarmee hernieuwbare elektriciteit over grote afstanden (2000 tot 3000 kilometer) kan worden uitgewisseld.

 

Vraag naar transparantie blijft groeien

Meer en meer stakeholders – investeerders, werknemers, klanten, leveranciers, sollicitanten … – willen weten welke impact je bedrijf heeft op mens en milieu en hoe je daarmee omgaat. Ondertussen legt Europa steeds strengere verplichtingen op over het ontsluiten van non-financiële informatie. Zo verplicht de Corporate Sustainability Reporting Directive of CSRD (de opvolger van de Non-Financial Reporting Directive) grote beursgenoteerde bedrijven om vanaf boekjaar 2025 jaarlijks een rapport te publiceren over hun impact op mens en milieu. In de jaren daarna breidt de verplichting uit naar niet-beursgenoteerde bedrijven en kmo’s.

De CSRD gaat gepaard met standaarden die bepalen waarover en hoe je moet rapporteren. Alle grote bedrijven in de EU zullen op dezelfde manier moeten rapporteren. Voor greenwashing en greenhushing (bewust niet over je klimaatdoelstellingen communiceren) zal binnenkort dus geen plaats meer zijn.

 

Duurzaam supply chain management

Een van de thema’s waarrond vandaag transparantie wordt verwacht, is de impact van bedrijven doorheen hun waardeketen. Gemiddeld zijn meer dan 90 procent van de emissies van een onderneming afkomstig van haar toeleveringsketen. Tijd dus om werk te maken van een duurzaam supply chain management.

Het komt erop aan om zicht te krijgen op de negatieve impact in alle stappen van de keten, tot aan de eindgebruiker toe, en actie te ondernemen om die impact te verminderen of te voorkomen. Krijgen de werknemers van je leveranciers een leefbaar loon? Zit er kinderarbeid in je keten? Draag je via je partners bij aan ontbossing of vervuiling? Bedrijven zullen een duurzaam engagement moeten aangaan met alle spelers in hun keten. Zo sluit je ook voor je bedrijf zelf risico’s uit, zoals reputatieschade of problemen in de toevoer als gevolg van waterschaarste of plagen.

Ook op dit vlak komen er wettelijke verplichtingen aan: de Europese Commissie nam in februari 2022 een voorstel voor een Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn aan. Achter de schermen wordt nu hard gewerkt aan een finale tekst.

 

Werk maken van cybersecurity

Studies tonen aan dat cyberaanvallen een van de belangrijkste bedreigingen vormen voor bedrijven. Bloomberg schat bovendien dat de uitgaven voor cybersecurity in bedrijven tegen 2024 jaarlijks meer dan 200 miljard dollar zullen bedragen. Cybersecurity lijkt dus een grote rol te gaan spelen in bedrijfsstrategieën.

Ook in duurzame strategieën, want duurzaamheid en cybersecurity liggen dichter bij elkaar dan je misschien denkt. De transitie naar een groene planeet loopt parallel met een digitale transitie (de twin transition noemt men dat). Digitale technologieën spelen daarbij een steeds grotere rol in domeinen zoals de energietransitie, maar bijvoorbeeld ook in de procesoptimalisatie van uiteenlopende ondernemingen. Al die spelers zijn kwetsbaar voor aanvallen. Tegelijk zijn onze systemen en netwerken vatbaar voor klimaatgerelateerde risico’s, zoals overstromingen en hittegolven. De gevolgen van inbreuken, kwaadwillig gebruik en social engineering (een techniek waarbij hackers vertrouwelijke informatie proberen te achterhalen om een systeem te kunnen kraken) hebben tot slot ook maatschappelijke gevolgen. Denk maar aan de hack op de diensten van de stad Antwerpen. Het belang van cybersecurity valt dus niet te onderschatten.

 

De toekomst is inclusief

De toekomst zal groen, digitaal én inclusief zijn. De term die je hier moet onthouden is DEI, wat staat voor diversity, equity en inclusion. In 2021 nam meer dan 80 procent van de ondernemingen wereldwijd al stappen in het domein van DEI, blijkt uit onderzoek. Voornamelijk met hun hr-beleid.

Een succesvolle DEI-strategie uitstippelen blijft voor veel organisaties evengoed een uitdaging. Het is niet zomaar een kwestie van zoveel mogelijk verschillende profielen op je werkvloer te verzamelen. Diversiteit is nog geen inclusie. Een inclusieve onderneming kenmerkt zich door respect, waardering en openheid voor ieders unieke achtergrond, etniciteit, geaardheid, geloof, talenten enzovoort. Zo creëer je samenhang en een sterk team, en geef je een boost aan creativiteit, innovatie en empathie. Allemaal troeven in de economie van vandaag en morgen.

 

Dit is maar een selectie uit de vooruitzichten voor dit jaar. Wil je op de hoogte blijven van de trends in MVO? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en blijf ons volgen!

(Secundaire) Thema
Behoorlijk bestuur
Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
27 januari 2023
Terug naar boven
Terug naar boven