Blue Gate Antwerp wordt duurzaam bedrijventerrein

Het nieuwe bedrijventerrein Blue Gate Antwerp wordt ontwikkeld volgens de internationale standaard voor duurzaamheid BREEAM. Het moet een pilootproject vormen voor Vlaanderen.

Blue Gate Antwerp wordt van een brownfield omgevormd tot een uitermate duurzaam, eco-effectief, bedrijventerrein. Om die duurzaamheid vorm te geven, schuift de nv Blue Gate Antwerp onder andere BREEAM naar voren als een norm. BREEAM is een erkende internationale standaard voor duurzame gebiedsontwikkeling en duurzame gebouwen. Het nieuwe Havenhuis van het Antwerpse Havenbedrijf zal bijvoorbeeld BREEAM gecertificeerd zijn.

Blue Gate Antwerp heeft een ambitieuze visie op duurzaamheid. De stedelijke en Vlaamse partners in dit project willen die visie vertalen naar een charter dat bedrijven moet inspireren om de gewenste duurzaamheid te realiseren. Er is momenteel een ontwerpcharter opgesteld waarvan BREEAM een onderdeel is.

Gebaseerd op BREEAM Communities 2012

Blue Gate Antwerp zal gebruik maken van BREEAM Communities 2012, waarmee ontwikkelaars en planners de duurzaamheid van grootschalige ontwikkelingen kunnen verbeteren. Het grote voordeel van de BREEAM-normen is dat ze ontwikkeld zijn samen met de markt en inmiddels een grote markterkenning genieten.

BREEAM wordt gebruikt voor gebouwen (steeds meer ingeburgerd, ook in Vlaanderen) en voor gebiedsontwikkeling. BREEAM kijkt bijvoorbeeld naar duurzaam gebruik van energie, water en materialen en heeft ook indicatoren opgesteld die mens, milieu en synergie op het terrein ten goede komen.

Vertaling voor Vlaanderen

BREEAM Communities is een internationale standaard voor duurzame gebiedsontwikkeling. Er bestond nog geen vertaling naar Vlaamse regelgeving. Daarom hebben Blue Gate Antwerp en BRE UK, de beheerder van de BREEAM-normen, samengewerkt aan een specifieke set van criteria (in BREEAM-termen een ‘bespoke’ versie).

“De bespoke criteria voor het project houden rekening met de omstandigheden en prioriteiten van de site, de stad en de regio,” zegt Helen Pineo, BREEAM Communities manager, in Londen.

Leidraad voor andere Vlaamse projecten

De opgestelde richtlijn voor Blue Gate Antwerp kan als leidraad dienen voor projecten die een BREEAM Communities assesment willen behalen in Vlaanderen. Blue Gate Antwerp stemde dit af met Agentschap Ondernemen en met de stad Gent. Stad Gent is voor verschillende projecten volop aan de slag met de BREEAM-criteria, onder andere bij ‘Eiland Zwijnaarde’ waar ook Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) en ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) bij betrokken zijn (W&Z en PMV zijn ook partners van Blue Gate Antwerp).

Het ontwerpcharter waar BREEAM een onderdeel van is, werd ontwikkeld door Blue Gate Antwerp en is mee voorwerp in het Interreg IVB Project C2C BIZZ*. In dit project werken tien Europese partners – in België en de buurlanden –samen om cradle to cradle toe te passen op bedrijventerreinen.

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
19 maart 2013
Terug naar boven
Terug naar boven