Onderwijs

In het schooljaar 2021-2022 waren er 172.503 voltijdse equivalenten tewerkgesteld in het Vlaamse onderwijs (*). Het gaat om het aantal budgettair voltijdse equivalenten. Dat wil zeggen: betaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Dat aantal is tussen de schooljaren 2012-2013 en 2021-2022 gestegen met iets meer dan 14.600.

In het schooljaar 2021-2022 waren er bijna 62.000 budgettair voltijdse equivalenten actief in het gewoon basisonderwijs en ruim 63.300 in het gewoon secundair onderwijs.

In het buitengewoon basis- en secundair onderwijs ging het telkens om ongeveer 9.800 voltijdse equivalenten. Samen is het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs goed voor 84% van alle voltijdse equivalenten.

n het schooljaar 2021-2022 was 74% van alle budgettair voltijdse equivalenten in het Vlaams onderwijs een vrouw. Daarnaast was 75% van het onderwijspersoneel vastbenoemd.

(*) Kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs, lerarenopleiding en centra.

(Duurzaamheids)uitdagingen

Om huidige en toekomstige duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken, hebben leerlingen en studenten nood aan specifieke kennis, vaardigheden en attitudes. Duurzaam onderwijs beperkt zich niet tot lesgeven OVER duurzaamheid, maar biedt ook veel ruimte voor lesgeven VOOR duurzaamheid. 

Om die kennis, vaardigheden en attitudes aan te leren, hebben we wel leerkrachten nodig en laat het lerarentekort nu net dé ultieme uitdaging binnen het onderwijs zijn.

Bijna een op de drie leerkrachten is vijftig jaar of ouder. De pensioneringsgolf die op ons afkomt, zal het al bestaande lerarentekort nog groter maken. Vooral voor technische vakken, voor godsdienst en in het kunstonderwijs is de situatie bijzonder nijpend, blijkt uit een nieuwe analyse van de KU Leuven.

Het onderwijs zet de jongste jaren steeds meer in op zij-instromers als oplossing voor het lerarentekort, maar door maximum tien jaar anciënniteit mee te kunnen nemen, zit daar ook een rem op voor velen. 

De werkdruk wordt bovendien steeds groter. 

Ondanks de belangrijke rol van leraren staat het beroep in Vlaanderen dus onder druk. Het onderwijs volgt de bredere trends in de samenleving. Dit is zichtbaar in het algemene tekort aan arbeidskrachten, de demografische evolutie, jobmobiliteit, het ziekteverzuim en de dalende inschrijvingen in professionele bachelors.

Investeringen in infrastructuur, in de werving van nieuwe doelgroepen, lerarenopleidingen, HR-beleid, programmatieregels, digitalisering, en blended onderwijs zijn cruciaal om het lerarentekort te verhelpen. Diezelfde maatregelen versterken ook de kwaliteit van het onderwijs. 

Links

Gerelateerde inhoud

Content type