Een jongen die in de verte kijkt

Youth Talks: hoe jongeren de wereld zien

Is ons onderwijsmodel afgestemd op de uitdagingen die jongeren tegemoet kijken? Een bevraging van jongeren over heel de wereld peilde naar hun visie op onderwijs, de wereld en de toekomst.

De Higher Education for Good Foundation (HE4G) is een Zwitserse organisatie die hogere opleidingen wil herorganiseren vanuit een bottom-up benadering. De organisatie stelt dat onze huidige onderwijsmodellen niet tegemoetkomen aan de complexe sociale, economische en ecologische uitdagingen die hedendaagse jongeren zullen aangaan. Daarom lanceerde HE4G het Youth Talks initiatief. Door jongeren van over heel de wereld te bevragen over hun wensen, waarden, talenten en zorgen, wil HE4G input leveren aan onderwijsinstellingen om hun onderwijsmodellen af te stemmen op de uitdagingen van de toekomst.

Jongeren bevraagd

Voor de eerste editie van Youth Talks, hield HE4G een bevraging van meer dan 45.000 jongeren tussen 15 en 29, verspreid over 212 landen. Wat de onderzoekers meteen opviel, was de diversiteit aan perspectieven onder jongeren: er is geen enkelvoudige ‘stem van de jeugd’. Maar er is wel een grote mate van gedeelde overtuigingen, zeker binnen eenzelfde geografische regio.

Een van die gedeelde overtuigingen is het belang dat jongeren hechten aan het begrijpen en bediscussiëren van waardes en principes. Velen zien dat als dé basis voor een moderne opleiding en een groot verschil met hun huidige ervaringen in onderwijs. Daarbij staan ze niet weigerachtig tegenover traditionele waarden, maar de prioriteiten liggen eerder bij het ontwikkelen van nieuwe manieren van samenleven. Die houding vonden de onderzoekers over heel de wereld terug, met één opmerkelijke uitzondering: China.

Het Westen VS de rest

Nog een opmerkelijk resultaat van de Youth Talks is het verschil tussen Westerse jongeren en de rest van de wereld. De eerste bezorgdheid bij Westerse jongeren is hun financiële situatie en 25% van hen is niet bereid om materieel comfort op te geven voor bredere sociale vooruitgang. In de rest van de wereld is dat maar 5% . Daar maken jongeren zich meer zorgen over het moeten opgeven van hun ambitie, identiteit, of familie en vrienden.

Wél universeel: de vredeswens. Dat is de topprioriteit voor jongeren over heel de wereld, gevolgd door het milieu. De situatie is omgedraaid als je hen vraagt wat hen het meest zorgen baart over de wereld in de toekomst. Dan komt het milieu eerst, gevolgd door oorlog en gewapend conflict.

Persoonlijke offers

Een grote groep jongeren verklaart zich bereid offers te brengen om de maatschappij vooruit te helpen in de richting van hun overtuiging. Maar er zijn wel grote verschillen in wat en hoeveel ze willen opgeven. Binnen Europa zagen de onderzoekers een scherpe tegenstelling tussen de 40% deelnemers die hun consumptie willen inperken voor een betere toekomst en de 28% die daar sterk tegen gekant is. HE4G wil beleidsmakers dan ook wijzen op zulke spanningsvelden en roept hen op daar zeker rekening mee te houden. Ondertussen heeft de stichting zelf een Youth Talks Ambassadors Network opgericht, met al 2.300 jongeren van over heel de wereld, om de vinger aan de jonge pols te houden.