32 bedrijven van de Belgian Alliance for Climate Action roepen beleid op tot wetenschappelijke klimaatdoelstellingen en een ambitieus klimaatbeleid

In een opmerkelijke blijk van eensgezindheid hebben 32 invloedrijke bedrijven, allen lid van de Belgian Alliance for Climate Action (BACA), een open brief ondertekend waarin ze beleidsmakers aansporen tot een doortastend en ambitieus klimaatbeleid. Ze wijzen op de economische voordelen van op wetenschap gebaseerde klimaatactie, en op het potentieel dat de bedrijfswereld vertegenwoordigt om de klimaattransitie in een stroomversnelling te brengen.

De Belgian Alliance for Climate Action is een groep van klimaatvoorlopers, in België goed voor meer dan 150.000 banen en een omzet van 150 miljard euro (of 5,8% van de Belgische economische turnover). Haar leden engageren zich tot het halen van ambitieuze klimaatdoelstellingen, in lijn met de meest recente klimaatwetenschap. Dat doen ze door te investeren in hernieuwbare energie-oplossingen, een betere energie-efficiëntie en door samen te werken samen met hun waardenketens om CO2-emissies over de hele lijn te reduceren.


Economische voordelen

De open brief benadrukt dat deze investeringen niet alleen bijdragen tot het behalen van klimaatdoelstellingen, maar ook positieve, economische neveneffecten hebben, zoals het creëren van banen, een betere gezondheid, een groter concurrentievermogen en economische groei.
“Met wetenschappelijke klimaatdoelstellingen bouwen we een krachtig klimaatbeleid, een gezamenlijk maatschappelijk doel en eerlijke economische voorwaarden om daar te geraken.” – Thomas Van Craen, Directeur Triodos Bank.

Breed draagvlak

De ondertekenaars wijzen er bovendien op dat alle maatschappelijke actoren - waaronder bedrijven, beleidsmakers en de bredere samenleving - in eenzelfde richting moeten werken. Met een duidelijk en toekomstgericht regelgevend kader, kunnen bedrijven belangrijke katalysatoren zijn voor de transitie naar een klimaatneutrale economie. Een breed draagvlak is daartoe onmisbaar.


“Wij proberen zoveel mogelijk de negatieve effecten van wat we produceren, kopen en verkopen te elimineren. Nu werken we ook hard aan het definiëren en halen van wetenschappelijke klimaatdoelstellingen om dit verder in de praktijk om te zetten. De sleutel tot succes is hierbij samenwerken.” – Pieter Vanhout, Managing Director Ciril NV.


"Het stellen van wetenschappelijke klimaatdoelstellingen helpt ons bij ons duurzaamheidstraject en het bouwen aan een betere professionele wereld voor ons én onze stakeholders. De kracht van de wetenschap heeft een positieve impact op zowel bedrijven als de brede samenleving.” – Doris Vispoel, Senior Manager EY Belgium


De brief nodigt daarom alle actoren uit om collectief gedurfde en op wetenschap gebaseerde klimaatdoelstellingen te formuleren. Samen geven de 32 ondertekenaars zo een sterk, positief signaal ter ondersteuning van een ambitieus klimaatbeleid.